מקריאת הערך נראה לי שהוא מתאים יותר לתאר דיאגרמת מקלות ולא היסטוגרמה זאת מתוך הבנה שהיכולות של התלמיד נבנות כמו בניין קומות: אם הקומות הראשונות יציבות וחזקות, הן יהוו בסיס איתן לקומות הגבוהות יותר
ושוב תודה על הזמן שהקדשת לעיין בסוגיה שהעלתי קודם כל, אתה מוזמן לשפר את הערך על פי הבנתך, ואם יהיו חילוקי דעות עליה, אפשר יהיה לדון בכך בשיחת הערך זה בכל מקרה המקום העדיף, לא כאן

I don't know of a standard way to represent a histogram graphically, but agree that a bar diagram is just one form, not necessarily the only one.

8
שיחה:היסטוגרמה
כל התפלגות כזו היא גרף עמודות בפני עצמה
Ejercicio de דיאגרמת מקלות וטבלת שכיחות
גרף עמודות מצטבר יציג את מספר התלמידים בכל כיתה, בחלוקה לבנים ולבנות
גרף עמודות
יום טוב ושוב תודה על הפידבקים שלך!
בדיאגרמת מקלות Bar chart אין חשיבות לשטח המלבן אלא רק לגובהו ולכן אפשר מקלות ואפשר מוטות bars הנקודה שאתה מעלה היא מעניינת, כי נראה לי שבהרבה מקרים לא נתקלים בהבדלים האלה
אני מבין שיש עוד הרבה עבודה על וויקיפדיה כפי שהבאת בדוגמה שלך - זו בדיוק הבעיה - שאי אפשר לשרטט מלבן שרוחבו "60 ומעלה" ושטחו פרופורציוני לשכיחות הקטגוריה כי הקטגוריה לא סופית

שאלה: אם נתונה כמות האוכלוסייה בקבוצות הגיל 9-0, 19-10, 59-20 ו"60 ומעלה", האם אתה אומר שההתפלגות הזו איננה היסטוגרמה, כי רוחב העמודה האחרונה אינו ידוע? התייחסות למספר הילדים של העובדים בסעיף של מספר הילדים אנו נתקלים לראשונה בערכים שהם מספריים.

Ejercicio de דיאגרמת מקלות וטבלת שכיחות
נראה שחסר משפט או שניים
שיחה:היסטוגרמה
רציתי להסב תשומת ליבך כאחד המומחים המדעיים בוויקיפדיה לערך
שיחה:היסטוגרמה
יש 10 מקרים של עובדים עם 2 ילדים