בשל הערכתו לפורום ולנושא לא רצה לבטל את השתתפותו המעבר מתרבות צפון אפריקה לתרבות המערב ונישואיו לקתולית היו חוויות שעיצבו את יצירתו והניעוהו כל חייו לעסוק בבעיות הזהות
שני חלקי ההוויה שבו קרועים: "בכל פעם התמוטט איזה חלק מעצמי" הם יכלו להרשות לעצמם להתרועע עם נציגי "גזעים" שונים ואף להתייחד עם נשותיהם

כיום אתה קורא את השורות, וחש שאתה קורא שירה.

26
נציב המלח
טלפון 03-6200622 , This site is optimized for Chrome latest major version and Edge 42 or higher
The Center for Educational Technology
ב 2009 התקיים כנס בינלאומי בפריס וממי היה אורח הכבוד של מושב הסיום שהתקיים באולם בו הוצגה תערוכה על יהודי תוניסיה במלחמת העולם השנייה
נציב המלח
לפי ההשקפה המרקסיסטית, המציאות מונעת על ידי קונפליקט בין שני כוחות מרכזיים — מדכאים ומדוכאים
הוא תפס את הגזענות כתופעה אנושית שכיחה ביותר, אשר לכל היותר ניתן למתן את גילוייה, אך לא להדבירה סיפורו של בנילוש וסיפורו של הגטו הם תיאור ציורי של קהילה במשבר: אלבר ממי מיטיב לשרטט זהות יהודית מזרחית הקלועה בתווך בין התרבות האירופית- נוצרית לבין החברה הערבית- מוסלמית
דומה שהוא מנסה לבנות לו עולם דמיוני, עולם אגדי הרחוק מן המציאות חסרת המוצא מכיוון ש"השנאה מזינה את השנאה", ומכיוון שלבעלי הזכויות היתרות תמיד יהיה אינטרס לשמר את המצב הקיים, שינוי כזה אינו קל

עטיפת הספר "הגזענות" בגרסה הצרפתית המודרנית.

1
הסופר אלבר ממי הלך לעולמו בגיל 99
את הספר הגזענות פרסם לאחר 25 שנה, ב-1982, והוא מסכם את מחשבותיו ותובנותיו של ממי בנושא זה
אלבר ממי: נציב המלח נשאר לנצח
כעוצמת התיאורים של תהליכי מודרניזציה אלה באה גם מלחמת העולם השנייה ועימה הכיבוש הגרמני של תוניסיה והבנת המשמעות של תקופת המלחמה לעתידה של תוניסיה ועוד נשוב לכך
דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש / אלבר ממי
עלולה לקומם את כל העולם הערבי"
בנילוש מעדיף את שמו הלועזי אלכסנדר ונזהר מלהזכיר את שמו העברי מרדכי עד כאן ההקדמה, ומכאן לספר עצמו
בלתי מושלם ככל שיראה בעיני כל אחד מהצדדים יש עוד הבדלים הרי-אסון להטיח בהם

.

9
הסופר אלבר ממי הלך לעולמו בגיל 99
לדת תמיד יש מוסדות המאמצים את הצעיר והופכת להיות לערך מפלט
הסופר אלבר ממי הלך לעולמו בגיל 99
הלבטים של בנילוש, ייסורי ההתבגרות, קשיי הזהות — כל אלה נראים כל כך רחוקים ועם זאת כל כך קרובים
אלבר ממי, הוגה דעת, סופר, צרפתי, תוניסאי ויהודי
גם כשהוא "כובש קטן", מתיישב עם רצון טוב כשלעצמו, הוא איננו קיים