אדם ששערותיו גדלות על החלק העליון של המצח, לא יניחם שם, אלא רק מעל הראש כשאר האנשים ישנם כמה סוגי כתב נפוצים בין העדות השונות, אך התוכן זהה
סוד התפילין בספר הזוהר בספר הזוהר פרשת בא, מאמר התפילין עמוד רל"א כתוב כך: ד' פרשיות שבתפילין הם בד' בתים בתפלה של ראש, וכמו שהם ד' בתים בתפלה של ראש כן הם כולם בתפלה של יד בבית אחד וקשרתם", שתהא שימה כנגד הלב

וכך גם לענין סדר הפרשיות.

מדוע מניחים תפילין ?
אדם קטן לא יכול להבין את זה, אם הרב שלו לא נחמד אליו, ולא מתייחס אליו יפה, אז הוא אומר אוקיי אז כנראה אני צריך לעשות לי רב אחר
למה מניחים תפילין
וכתב בבאו"ה ד"ה 'עד סוף', שיש להחמיר בזה
למה מניחים תפילין?
בארצות האשכנזים נהגו להניח תפילין בחול המועד ולברך עליהם
האם, למשל, הן פטורות מן המצווה לאהוב את אלוהים בכל ליבן פסוק 5? כמה פרקים לאחר מכן מופיע משפט דומה: "וְשַׂמְתֶּם אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם וְעַל נַפְשְׁכֶם וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם" י"א 18 על כן, בזמן כריכת שבע הכריכות סביב היד יש לכוון בפסוק זה
הוא משגיח על הכל וממנו הכל, ולכן מצוות התפילין היא אחת המצוות הראשונות שאיתם מתחילים את היום והיא גם קשורה לאברהם אבינו שגילה את האמונה בעולם, וכביכול העלה את שחר האמונה בעולם, כך גם אנחנו בבוקר בזכותו מניחים תפילין ומגלים את אמונת השם בעולם שהוא משגיח ודיין ומושיע בכל בוקר ובוקר אולם לדעת רבנו תם הפרשה השלישית היא 'והיה אם שמוע' והפרשה הרביעית היא 'שמע'

בדיקה תקופתית מידי 3-4 שנים בידי מגיה מומחה, ובעת הצורך ביצוע תיקונים קלים על ידו, תוודא כי התפילין שלכם יישארו כשירות ותחסוך מכם עלויות גבוהות יותר במקרה של הזנחת הטיפול.

האם מותר להניח תפילין בשחרית של יום ט' באב להיות עטור בתפילין בעת קרית שמע?
והמניח בהם תפילין נמצא מזלזל בקדושת השבת ויום טוב, שהם עצמם אות, ולכן אסור להניח בהם תפילין שו"ע לא, א
מדוע מניחים תפילין?
ואם התפילין נרטבו במים או שרואים על העור סימנים של עיפוש או קלקול אחר, יש לבודקן מיד, וכל זמן שלא נבדקו אין לברך עליהן, מפני שיש חשש גדול שמא נפסלו שו"ע לט, י; מ"ב לט, סקכ'ו
הנחת תפילין
יש הדגשה של חשיבות הנחת תפילין של רבנו תם בין הנוטים ל, זאת בעקבות דברי ש אלו ואלו דברי אלהים חיים ולשתי הדעות יש טעם על-פי
מקום הנחת תפילין של ראש נלמד בגזרה שווה, נאמר בין עיניך בתפילין ונאמר בין עיניך באיסור לקרוח קרחה על מת, מה להלן במקום שהשערות גדלות בגובה הראש אף כן בתפילין, כמבואר במנחות לז, א חסידי אותו מחקר מדווחים שהממצאים גילו כי כמות האנרגיה הרוחנית עלתה כאשר משתתפי המחקר הניחו תפילין לראשם
ואם התפילין שלו מבתים גדולים, כרוב הבתים של ימינו, אין מקום לשני זוגות, ויניח את התפילין של ר"ת אחר התפילה אבל אומר ספר הזוהר, התפילין הם בעצם עילת העילות, חיבור החיבורים

המילה "תפילין" כלל לא מופיעה בתנ"ך.

3
עובדות מרתקות על מצוות תפילין שיתנו לכם משמעות למצווה החשובה
תפילין של יד ותפילין של ראש התפילין מונחות דווקא על היד כדי לרמז לאדם לשמור על ענווה ולמנוע ממנו תחושה של ''כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה''
הלכות תפילין
לכל אחד מהם מחוברות רצועות
למה מניחים תפילין?
במקרה ואין אדם מסוגל לצום, עליו לתת צדקה בשווי האוכל שהיה אוכל באותו שהיה אמור בו לצום