פרק כ"ב בתהילים הוא פרק מיוחד ליום תענית אסתר, אשר נאמר על ידי אסתר, כאשר ניגשה, על פי ציווי מרדכי, לארמונו של אחשוורוש אך עליהם לעמוד בכך בגבורה"
תקוותינו היא שהנשים העגונות לא ישלימו עם מצבן, אלא יתפסו יוזמה וירימו את קולן כמו אסתר המלכה את חושבת על 'אסתר המלכה' ואילו אני מתייחסת ל'מלקת אסתר'

צום קל, פורים שמח ושבת שלום! לאחר סדרת מהפכים פוליטיים, המן על העץ ו ביקשה מהמלך לבטל את הגזירה.

25
לוח שנה עברי אדר
והרי זה דומה למה שפסק מרן סימן סו ס"ד : כהן הנמצא בקריאת שמע וברכותיה וקראוהו לעלות לתורה, לא יעלה
זמני צום תענית אסתר 2021
וכן שלושה בעלי ברית: אבי הבן, הסנדק והמוהל, פטורים מלהתענות, ואינם רשאים להחמיר על עצמם, כיון שיום טוב שלהם הוא
מי פטור מהצום? צום תענית אסתר 2021
ח"ע נז, קח, קי, קיב לאור האמור, כהן או לוי או אדם עשיר שתומך בלומדי התורה, שפטור מהתענית מחמת חולי או שמחה, מעלים אותו לכתחילה בשחרית ביום שני או חמישי
וכמו כן, ישתה מים במידה עד 35 גרם, וישהה כמה שניות וישתה שוב עד 35 גרם, ושוב ישהה מעט וישתה כפי צורכו, וכנזכר לעיל אף על פי ששאר תעניות שחלו בשבת, כמו שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, דוחים את התענית ליום ראשון, בתענית אסתר מקדימים, מכיון שכל התעניות נתקנו מחמת פורענויות שהיו, כמאורעות חורבן בית המקדש וכדומה, וכלל בידינו שאין מקדימים פורענות, אבל תענית אסתר שאינה זכר לפורענות, אפשר להקדימה
אך אם אין קורא בתורה בקי אלא מי שאינו מתענה, רשאי לקרוא להם לכתחילה הרי מחר אנו מציינים את תענית אסתר ולא את תענית משה או תענית חיים! להיכן נעלמה כל הוודקה שקנינו לכבוד פורים כך שנוכל להשתכר עד דלא ידע? שכן מי שניגש אל המלך בלא שנקרא אחת דתו להמית אלא אם כן המלך חס עליו ומושיט לו את שרביט הזהב

יש שנהגו לתתם קודם לתפילת המנחה ויש שכ' לתת לאחר התפילה.

פורים
ברוב המקומות בעולם למעט בירושלים שליל פורים חל בסיום התענית, אסור לאכול עד סיום קריאת המגילה, אך מותרת טעימה קודם לקריאת המגילה
לשחרר את הכבלים
ה' בחסדו הגדול הציל את עמו והפך את הצרה לישועה גדולה
זמני צום תענית אסתר 2021
אחשוורוש לא הסכים אך נתן ליהודים רשות להתגונן על נפשם
ח"ע ארבע תעניות עח, פ, פה, קי, קיג קורא מתענה: טוב להדר שגם הקורא בתורה יהיה מי שמתענה היא מתחילה לפעול באופן אקטיבי כדי לשנות את המציאות והיא מסרבת להיכנע למצב הקיים
בהמשך המן מחליט להשמיד את כל היהודים, ומרדכי פונה אל אסתר בבקשה שהיא תתערב לט מעוברת: נשים מעוברות פטורות מלהתענות, אף אם אינן מצטערות מהתענית

המנהג לצום מופיע לראשונה ב וב"", מ שחי ב, ואחר כך אצל וה.

4
זמני צום תענית אסתר
לתענית זו תוקף של , ובשונה מצומות ישראל האחרים, איננה מוזכרת ב, אלא רק במדרש ובמקורות מאוחרים יותר מימי הגאונים על כן גדריה קלים יותר מהצומות האחרים
תענית אסתר
בעל ה'קב הישר' מבאר כי יש לכוון שלא יבואו לידי חטא ועוון חס וחלילה על ידי ריבוי אכילה ושתיה ושמחת פורים, ועל ידי סליחות ותחנונים שאנו אומרים ברבים אנו מעוררים את זכות מרדכי ואסתר
פורים
אם כבר שיקראו ליום 'תענית היהודים' כדי שלא להכשיל אנשים תמימים! כשחל י"ג באדר בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי י"א באדר