הארץ, מוסף ספרים, גל׳ 682 כ״ב באדר תשס״ו, 22 במארס 2006 , עמ׳ 15 יללת תנים נוגה תחצה בדמי הליל
ראוי להתעכב כאן רגע על הביטוי " שומרי החומות" אני יודעת לדאוג לעצמי ולנהל בעצמי את יחסיי עם בן זוגי, ולעשות זאת בדרכי שלום

הספרות, חוב׳ 4 מארס 1971 , עמ׳ 842—855.

3
על חומותייך
בית לזמר
הארץ, 15 באוגוסט 1986, עמ׳ ב 7
על חומותייך
הארץ, כ׳ בניסן תרצ״ד, 5 באפריל 1934, עמ׳ 5
׳ : הערות ל׳לפני ארון הספרים׳ בספרו: סופרים : דברי מסה ובקורת ניו-יורק : עוגן, תרצ״ה 1934 , עמ׳ נט-סו
נסינו בכה ובכה עד שהגענו לנעימה הרווחת כיום לשיר זה ״נימה נעלמה״ : שדות סמנטיים ומסגרות תוכן ככלי פרשני בשירת ביאליק

Jacobson Providence : Brown Judaic Studies, 2002 , pp.

8
יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי)
חיים נחמן ביאליק
כל אלה מסימני החידוש הגדול המתגלם בדמות הדובר השירי הנבנה בשירת ביאליק: בפעם הראשונה יכלו קוראי השירה העברית לחוש כי ה״אני״ המדבר אליהם מתוך השירים הוא איש חי, מורכב, חם, מלא סתירות חד-פעמיות, מרגיש, מתלבט ומתייסר
בית לזמר
יעקב פיכמן, שירת ביאליק, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 1946
Gratz College Annual of Jewish Studies, כרך 7 1978 , עמ׳ טו-כו דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות ירושלים : האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשכ״ט , כרך ב, עמ׳ 83—85
מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ״ב תשמ״א 1981 , עמ׳ 326—339 הליקון, גל׳ 67 אביב תשס״ה 2005 , עמ׳ 104—105

בצד ההתמסרות ללימוד הגמרא החל לקרוא בספרות הרוסית והתלהב במיוחד משירתו של המשורר היהודי-רוסי שמעון פרוג.

מילים לשיר היא יושבה לחלון
מראשית דרכו עשה ביאליק גדולות גם בתחום הפרוזודי משקל, מצלול וחריזה , הן בשכללו את אפשרויות השימוש בשיטת המשקל הטונית-סילאבית שאך זה נקלטה בשירה העברית, והן בטביעת ריתמוס חופשי כמו-מקראי האופייני בעיקר לשירתו המאוחרת
בית לזמר
אילוסטרציה, פיסלון של אישה מביטה מאדן החלון השיר מתאר את רגשותיו של האני השר ל"רחל", אישה עימה הוא מקיים קשרי רעות ואהבה הדדיים: "רָחֵלָה לִי הִיא וְאָנֹכִי לְרָחֵל"
בית לזמר
הצופה, 26 בספטמבר 1986, עמ׳ 7