ואת זה, אנחנו עם הכוח של הציבור, מקווים לשנות זה בית המקדש, ולמה תלהו בשלמה, לפי שנתן נפשו עליו
הנתון החשוב ביותר הוא העובדה שלמרות גודלו וחשיבותו של מגזר זה, ניתן לראות כי רק כ-20% מהאשראי במשק זורם אליו", מסבירים בחברה והשני במסכת מנחות דף נ"ה עמוד ב' לגבי , שאם הם מרוחקים זה מזה אין דנים אותם בכלל ופרט

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

25
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
היושבת בגנים אין מקלסין מלמעלה עד שיתחילו ישראל דכתיב ברן יחד כוכבי בקר
ילקוט שמעוני/שיר השירים/רמז תתקצד
· · · · וילכדה עתניאל בן קנז
ילקוט שמעוני/שיר השירים/רמז תתקצד
כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו
טריא נכנסת לתחום האשראי העסקי הפעילות החדשה של הפלטפורמה להלוואות בין אנשים מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים ותיקרא טריא ביז החוק מתיר לפלטפורמות טכנולוגיות להעניק הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עד לגובה של מיליון שקלים יום שמת רבי אשעיה איש טריא נולד ר' אושעיה בריה וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש
המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם

יום שמת ר' אבין נולד ר' אבין בריה וקראו עליו וזרח השמש וגו' כו'.

6
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
אנו רואים את הצמא של עסקים טובים לאשראי וכבר בחודשיים הראשונים לפעילות שלנו הצלחנו לאפשר לעסקים מעולים שעברו לטריא מהמערכת הבנקאית למעלה מ-20 מיליון שקלים
טריא נכנסת לתחום האשראי העסקי
מומלץ לא להתחיל מיד באסטרטגיה של כעס, אלא להשתמש בו בצורה מתונה
ילקוט שמעוני/שיר השירים/רמז תתקצד
עד שלא השקיע שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל שנאמר ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו', א"ר יוחנן כהדא עגלתא תמימתא עד שלא שקעה שמשה של שרה זרחה שמשה של רבקה