מחויבות זו כרוכה בתפיסת עומק תודעתית ובהשקפה שלפיה כל תלמיד זכאי ללמוד בקרב קהילתו הקרובה ולחוות בה חיים משותפים לאורך כל שעות היום, במוסדות החינוך, בשעות הפנאי ובמבחר מסגרות שמחוץ למוסדות החינוך בתחילת שנות ה-80 הוקמה בראמה שכונה חדשה במערב, המשמשת בעיקר למגורי מוסלמים
במהלך שנות ה-80 הייתה מתיחות רבה בין הדרוזים לנוצרים ביישוב בבואנו לדון בסוגיית ההכלה וההשתלבות אנו מתייחסים לארבע 'זירות פעולה' מרכזיות במוסד החינוכי: הכלה פדגוגית, הכלה רגשית-חברתית, הכלה ארגונית והכלה סביבתית

בימי התנגדו תושבי הכפר בכח להחרמת תוצרתם על ידי פקידי בית חרושת שמן.

14
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
השיח בשילוב עוסק בעיקר בהתבוננות על צורכי התלמיד והתאמתו לסביבה, ואילו השיח בהכלה עוסק בעיקר בהתבוננות על הסביבה והתאמתה לתלמיד
TALIS בגני ילדים
היישוב הנוכחי הוקם, לפי המסורת המקומית, ב והיה בין הכפרים הגדולים ביותר בגליל בתקופה העות'מאנית
שאלוני בחינות בגרות
המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, על התפיסות בנוגע להליך החינוכי בגן ועל איכות הטיפול והלמידה במסגרות חינוך אלו ועוד
מסוגלות עובדי ההוראה להתמודד עם האתגרים הערכיים והמקצועיים החשובים הניצבים בפניהם היא יעד מרכזי למערכת Biblical Researches in Palestine and adjacent regions: A Journal of Travels in the years 1838 and 1852, 2nd edition
הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך ראשון במעלה בית ספר תיכון הוקם ביישוב ב-1956

כחלק מיישום עקרונות אלו, ב-1.

11
שאלוני בחינות בגרות
האגף אמון על פיתוח המבחנים רחבי ההיקף, המבדקים, כלי המדידה השונים המפותחים בראמ"ה ועל התרגום וההתאמה של המבחנים וכלי המדידה במחקרים הבינלאומיים שישראל משתתפת בהם
TALIS בגני ילדים
תיאר את הכפר כעיירה עם בתים הבנויים היטב
שאלוני בחינות בגרות
בשנת 2013 מונתה ד"ר למנכ"לית ראמ"ה