לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך
ניתן לבחור להציג את זמני היום במאות ערים ויישובים שונים בארץ ובעולם אפשר לצפות כאן בכל זמני היום הרלוונטים, החל מעלות השחר, הנץ החמה וזמני סוף קריאת שמע וסוף זמן תפילה, ועד זמן חצות היום והלילה, זמן פלג המנחה, שקיעה וצאת הכוכבים

Copyright © 5760-5763 2000-2003 CE ,.

20
זמני היום
לחיצה על התאריך בלוח השנה תציג מצד שמאל ללוח את ימי הזכרון השייכים לאותו היום, בנוסף לזמני היום המוצגים
זמני היום
זמני היום
לדוג' במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה
זמני היום המוצגים באתר נקבעו על פי התייעצות עם תלמידי חכמים מובהקים, כפי שמפורט בעקרונות זמני היום שבלוח השנה סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך
אי לכך יש להתחשב בתנאי הסביבה זמני היום בלוח השנה הפופולרי של אתר ישיבה

על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות.

22
זמני היום
בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
זמני היום
לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה
לוח זמני היום
לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום
בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל

.

3
לוח זמני היום
לוח זמני היום
זמני היום