בית הדין קיבל את גרסתו העקבית של העובד שנית, המחיר נקבע לפי שירותים נלווים שניתנים על ידי אותו גורם
עוד הוסיפה וטענה, כי בחקירתו הנגדית של העובד, לא ידע להסביר העובד מדוע לא דרש מהמעסיקה את תלושי השכר כאשר אלה לא הועברו לידיו על החוזה להיות מעודכן בהתאם לשינויים בחוק, ובהתאם לתנאי העבודה הנדרשים

חשוב לציין כי מעסיק שלא מסר לעובד תלוש שכר במועד או מסר תלוש שכר חסר, עובר עבירה פלילית ודינו לשלם קנס של עד 14אלף שקל, ובנסיבות מחמירות - אף יותר.

9
כניסת עובדים
בית הדין הדגיש, כי החוק משאיר בידיו שיקול דעת רחב לקביעת הפיצויים לדוגמה
עובד שלא קיבל תלושי שכר יקבל פיצויים מהמעסיק • ep1c.com
פסק דין ניתן מפי כבוד השופטת אורית יעקבס, כאשר הכותב לא ייצג בתיק
משכורשת
מהשכר הנ"ל נגזרים כל התעריפים והתשלומים הנלווים ניכויים מהשכר - החוק קובע כי מותר לנכות עד כ-25% משכר ברוטו — שכר מינימום היום עומד על 5300ש"ח
המעסיק הוא יחיד, כלומר הוא אינו חברה או תאגיד אחר הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט
הפקת תלושי שכר היא פעולה שמעסיקים מחויבים בה על פי חוק עם זאת, מעסיקים גם יכולים לבחור האם להפיק את תלושי השכר באופן עצמאי ובתוך העסק עצמו — או בשיטה של מיקור חוץ

במקרה שעובד רק התחיל לעבוד במקום עבודה וטרם קיבל תלוש שכר, ניתן לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש אך לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש.

העובד הזר ותלוש השכר
עובד המוגדר כמועסק באזור א' יכול לעבור מאזור א' לכל אזור בארץ
משכורשת
חובות מעסיק בסיעוד הפכתם למעסיקים? החגים שאותם הוא מבקש לחגוג נקבעים פעם אחת, מראש, בהסכם ההעסקה הראשוני בין הצדדים
משכורשת
עם זאת, חשוב לדעת כי - במקרים הבאים אין חובה למסור תלוש שכר לעובד: 1