תיאוריה זו מתאימה לדעתי, לניתוח התנהגות חברי וחברות הקשת בפסילת הריצה לכנסת מפלגת הליכוד, למשל, תוך מספר חודשים בשנה שעברה, אימצה את הקו של מפלגת העבודה לצאת מעזה וקראה לתוכנית "תוכנית ההתנתקות"
אך סמי שלום שיטרית וודאי יודע היטב כי הקשת הוא ארגון אשר בחר ועדיין בוחר להשתמש בכל הונו החברתי כנגד האליטות הכלכליות שכוחן הכלכלי עולה לאין שיעור על תקציבה השנתי של הקשת שורת ההחלטות הללו סוטה מן העקרון המנחה על פיו קרקע חקלאית נמסרת לחוכר לצורך עיבוד חקלאי בלבד, וחוזרת לידי המינהל במקרה של שינוי יעוד, תוך פיצוי לחקלאי על השקעותיו ועל הפקעת זכותו בקרקע החקלאית

אל מול כוחות אלו עולים כוחות שמרניים שלא הכרנו, החרדים מהרפלקסיביות של המערב אל זהותו ואל דיכוי 'האחר' שבו.

קרקעות
בשורה של פסקי דין קבע בית המשפט שאין הבדל מעשי בין בעלות לבין חכירה לתקופות ארוכות, ובין החכרה כזו לבין מכר, ופסק את הדין בהתאם
הקרקעות
הצורך בכך נובע מחלוקה לא שוויונית של משאבי הקרקע והדיור עוד בימי קום המדינה אשר יצר פער הולך ומעמיק תחילה בין שתי קבוצות אוכלוסיה- בני הקיבוצים וההתיישבות העובדת שהוגדרו חברתית כחלוצי ההתיישבות , וצורת החיים המועדפת על ידי המדינה, לבין עולי ארצות ערב והאסלאם שיושבו תחילה במעברות ולאחר מכן בעיירות הפיתוח, שכונות וישובי ספר לאורך הגבולות
הקרקעות
לבסוף הם נאלצו למסור את האדמות לידי המדינה
לדעתי, הקשת לא הייתה ולא צריכה גם בעתיד לקחת חלק בכנסת ישראל תחת מפלגה מזרחית, שעל דיגלה חרותה הזהות המזרחית, אלא דווקא להישאר ארגון חברתי, לא ממשלתי, חוץ-פרלמנטרי המאתגר את השיח הקיים ואף יוצר שיח חדש אני בטוח שאם היינו מעבירים שאלון בו היינו שואלים מדוע כל אחד ואחת התנגד או התנגדה לריצה לכנסת היינו מקבלים הרבה יותר סיבות מאלו שפירטתי
ישנן שאלות רבות שבשל היקפו הצר של המאמר לא יכולתי לעמוד עליהן, כמו השוואת ארגונים אחרים שהחלו את דרכם כמו הקשת הדמוקרטית המזרחית והפכו למפלגה טענות המשיבים המשיבים נחלקו לשתי קבוצות — משיבים פרטיים ומשיבים ממלכתיים

מסקנת הועדה היתה כי הפיצויים המגיעים לחוכר במקרה של שינוי יעוד הם פיצויים המבוססים על ההכנסה החקלאית מהקרקע וההשקעות בה, אולם לאור הציפיות שיצרו כבר החלטות המינהל שנתקבלו, המליצה אך ורק על הפחתת ערך הפיצוי כחלק מערך הקרקע ביעודה החדש.

15
הקשת הדמוקרטית המזרחית מעבר לשנות האלפיים
מועצה זו התרחבה מאז ומתפקדת כמועצת התנועה, בה מתקבלות ההחלטות העקרוניות המחייבות את התנועה
קרקעות
עו״ד עמית יפרח, יועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות בתנועת המושבים, שיגר מכתב תשובה ובו נאמר כך : ״המכתב של האגודה לצדק חלוקתי בעניין זכות הייזום לוקה בראש ובראשונה בעיוותן של העובדות, ואף בטעויות רבות בנוגע למצב המשפטי
קרקעות
מה גם שסמי שלום שטרית, בפרישתו מארגון הקשת הדמוקרטית המזרחית והקמת מפלגתו, לא דיבר באופן ייחודי על הבעיה המזרחית בישראל אלא ניסה לייצר קול ממלכתי ככל שאפשר, על מנת לזכות בקולות מרובים ולהיכנס לכנסת