וזש"ה בחסד ואמת יכופר עון וכו' ואין אמת אלא תורה וכו' ישנם 2 סוגי עולמות: עולמות סתומים - כדוגמת אותיות המחשבה, שהן מוסתרות מהזולת
ועונה ה"ערוך לנר" שההוכחה היא גם לתוספת הדין של רבא על פני מה שאמר "זעירי" לימוד יומי בספר "משנה תורה" - "יד החזקה", של הרמב"ם

.

11
חדש: שיעור תניא יומי לקבלת פני משיח צדקנו
אימא: משכבה ומושבה - כמגע עצמה, מה מגע עצמה - מטמא אדם לטמא בגדים, אף משכבה ומושבה - מטמא אדם לטמא בגדים
הודו
בחודש "חסר" אומרים ביום כ"ט גם את השיעור ליום ל' פרקים קמ"ה - ק"נ
סדרת התניא
שנה שניה במחזור לימוד יומי בספר "משנה תורה" - "היד החזקה", של הרמב"ם
האותיות של מעלה הן 22 סוגי כוחות שונים שבהן בחר הקב״ה לברא את העולם והן 22 האותיות שקבועות בפה של האדם ואופן כתיבתן מורה על אופן ההמשכה של כל אות, כמו שהאותיות בנפש האדם הן המשכות של השכל והמידות הבנתי שזו הזדמנות גם לדחוף שבאנ"ש לא יסתפקו בלגרוס את התניא היומי, כהרגלנו לצערי, אלא ילמדו לעומק, וגם, להכניס יהודים שאולי טרם מודעים לעולם חסידות חב"ד, לעניינים
והפעם תחילת פרק כו, פרק המתחיל סדרת פרקים בנושא השמחה, והחשיבות שלה בעבודת ה' של היהודי קריאת התהילים היומית נעשית על-פי חלוקת 150 פרקי התהילים לימי החודש העברי

בי"ט בכסלו נפלה ההכרעה בעליונים שאמנם הגיע הזמן לגלות תורה זו להמוני בית-ישראל, ואף כאן למטה שוחרר אדמו"ר הזקן ממאסרו והחל להפיץ את תורת החסידות ביתר שאת וביתר עוז.

27
פורטל הדף היומי: (נידה ו
שיעורי תניא יומי
להצטרפות ויצירת קשר: ווצאפ 972-54-3817738+
תניא יומי כ' תמוז אגרת התשובה פרק ז' חלק א
פרק ז ואולם דרך האמת והישר לבחי' תשובה תתאה ה"א תתאה הנ"ל הם ב' דברים דרך כלל