שכונה מעורבת של בתי קרקע ובניינים משותפים, הממוקמת בדרום-מזרח העיר, בין השכונות "ברנדייס" ו"בית אליעזר", וקרויה ע"ש , חבר מחתרת אשר על אדמותיו נבנתה השכונה קבוצת הכדורגל הראשונה בעיר הייתה , שהוקמה ב- ופורקה ב-
בנוסף, בכניסה למקום ניצבת ה העירונית של חדרה, בה נמצאים כ-10,000 ספרים בשנות התשעים נבנתה "בית אליעזר החדשה"

העבודות על החניון נעצרו בגלל הגשמים שירדו, ולאחר שהאדמה תתייבש מעט תושלם העבודה.

3
סינמה סיטי פותחת מתחם בחדרה בהשקעה של כ
של במשך שנת היה 8,454 ש"ח ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח
הסינמה סיטי בחדרה ייפתח בקרוב; האם יפעלו הסעות
בשלהי 2013 מונה לתפקיד מנכ"ל המתחם
הסינמה סיטי בחדרה ייפתח בקרוב; האם יפעלו הסעות
לפי נתוני נכון לסוף , לחדרה דירוג של 6 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת
בשנת 1891 מפרסם עיתון "האור" מאוחר יותר שמו שונה ל ידיעה תחת הכותרת "אין עתיד לחדרה", ומסביר; "רוב האנשים אשר התיישבו שם נחלו בקדחת רעה, ולב בעלי האחוזה מר מאד ומבקשים למכור את אחוזתם ואין קונה" המושבה סבלה מהתקפות של ב, ו
המתחם יוקם כתוספת בקומה העליונה במתחם MIXX בסך הכל מציע המתחם 1,500 מושבים המחולקים לפי קטגוריות: אולם ילדים, אולם אהבה ואולם סרטי אימה

המתיישבים סבלו תחילה מתנאים קשים של ו כאמור לעיל, הביצות לא יובשו למרות התחייבות חנקין.

15
הסינמה סיטי בחדרה ייפתח בקרוב; האם יפעלו הסעות
במוזיאון סיורים ממודרכים וסרטים בעוסקים בתולדות העיר
חדרה
בשכונה מספר בנייני מגורים גבוהים שנבנו בתחילת
הסינמה סיטי בחדרה ייפתח בקרוב; האם יפעלו הסעות
לאחר ארבעה עשורים נוספים של פעילות איסוף, מייצג האוסף כיום את התמורות הכלכליות, התעסוקתיות והדמוגרפיות, שהתחוללו בחדרה מאז ייסודה