בתחום האינפלציה צופה משרד האוצר כי לאחר השיעור השלילי ב-2020 של 0 לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה
התשלום יועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי ישירות לחשבון הבנק שאליו משולמים דמי האבטלה לדוגמה, עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה של חודשים נובמבר-דצמבר 2020

דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית המינימלית.

13
רשת בטחון כלכלית: רשימת מענקים חדשים של משרד האוצר
מקדם הוצאות קבועות כפול המחזור המקביל ב-2019 כפול מקדם הפגיעה
הלוואות ומענקי משרד האוצר
עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת התקופות האלו, והוא עומד בתנאים לקבלת ההנחה בארנונה, יקבל הנחה מסכום הארנונה של התקופה העוקבת
מענק למובטלים והקדמת סיוע לעצמאים: תוכנית האוצר שתעלה עוד מיליארד שקל
חברת האשראי חייבת לאפשר לדחייה זו ללקוחות שעומדים בתנאים, והיא אינה רשאית לסרב
B - מחזור המקביל לחודשי המענק בשנת 2019 על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן
כל זה בנוסף לתוכנית רשת הביטחון, שמסייעת לעצמאים שכירים ובעלי עסקים תנאים נוספים: קוצרה תקופת ההכשרה המזכה בדמי אבטלה ל-6 חודשים מתוך ה-18 האחרונים בוטלו ימי ההמתנה בין תקופות האבטלה

גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות בחודשים מרץ-אפריל 2020 , ולמי שלא היה זכאי למרץ אפריל, יחושב לפי מאי- יוני 2020.

16
מענקים רבותי מענקים
על פי טיוטת ההסכם, בני זוג הזכאים שניהם למענק חד פעמי, יהיו זכאים כל אחד מהם לתוספת למענק בסכום של 500 שקלים
הלוואות ומענקי משרד האוצר
בתרחיש שלילי, של התאוששות איטית יותר במשק ואי-יצירת די מקומות עבודה - האבטלה תגיע ל-9
מענק למובטלים והקדמת סיוע לעצמאים: תוכנית האוצר שתעלה עוד מיליארד שקל
בנוסף, הצעת חוק ימי הבידוד תובא לאישור הכנסת בשבוע הבא במטרה לשפר את השתתפות המדינה לגבי עסקים קטנים ביחס למתווה שגובש
קבלו מענק בהתאם לפגיעה בעסק שלכם המענק: מענק סיוע לעסק קטן מענק הסיוע לעסק יקבע בהתאם להיקף הפגיעה במידה ומחזור העסקים שלך נפגע ב-25 אחוז לפחות ביחס לחודשים המקבילים ב-2019 תנאי ההלוואה: עד 12 חודשים דחייה בתשלום ההחזר ללא ריבית וללא הגדלת היקף הערבות האישית
בהודעה שיצאה מטעם משרד האוצר נכתב: "שר האוצר החליט לסייע באופן חד פעמי למי שהיה מובטל במשך תקופה ממושכת, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ולהעניק לו מענק בסכום של 2,000 שקלים המענק: הרחבת דמי אבטלה ליוצאים לחל"ת ולמפוטרים אדם שפוטר או הוצא לחל"ת החל מחודש מרץ 2020 יוכל להמשיך ולקבל את דמי אבטלה להם הוא זכאי אם לא יצליח להשתלב מחדש בעבודה

שולמו לו דמי אבטלה בעד תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה, בין אם רצופים ובין אם לאו, החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 17 באוקטובר 2020; השכר היומי הממוצע של המבוטח שלפיו שולמו דמי אבטלה, היה נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק.

21
מענקים רבותי מענקים
מסלול מוגבר - עד 24 אחוז מהמחזור או עד 10 מיליון שקל לפי הנמוך מבניהם
בלי מענקים ודמי אחרי יוני: התרחיש החיובי של האוצר
קראו עוד : מענק עידוד תעסוקה הארכת משך תקופת ההגשה לקבלת מענק תעסוקה - תקופת הזכאות של מעסיקים להגיש בקשה למענק עידוד תעסוקה תוארך באופן שיאפשר לעסקים רבים נוספים הזדמנות לממש את זכאותם לקבל מענק בסך אלפי שקלים על החזרת עובדים לתעסוקה
מענקים רבותי מענקים
A - מקדם הוצאות קבועות