.

20
תביעה נגד המרכז לגביית קנסות
חובות למרכז לגביית קנסות
חובות למרכז לגביית קנסות

.

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות,
דיני אכיפת חיובים כרך ב מאת פרופ' גבריאל הלוי
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

.

החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, כיצד ניתן לקבל החזר?
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
דיני אכיפת חיובים כרך ב מאת פרופ' גבריאל הלוי