תרגיל מספר 1 הוא חקירה של פונקציית השורש הפשוטה ביותר אופקיות : אסימפטוטות אופקיות יתקבלו כאשר הפונקציה שואפת לערך מסוים, כאשר x שואף לאינסוף או מינוס אינסוף
ושהגעת לביטוי מסוים עשית לו מכנה משותף הביטוי הראשון היה חלקי אחד פשוט אז הכפלת אותו במונה היחיד שנשאר — הכפלתי את המונה והמכנה של הביטוי ללא שורש במכנה שורש שליש של 6+x בסוגריים בחזקת מינוס 3 2

שאלה נוספת נתונה הפונקציה: עבור איזה ערך של a הפונקציה חיובית תמיד? שורש שליש של: x + 6 בסוגריים בשלישית 2.

26
נגזרת מורכבת
בס"ד לדוגמא -: נתונה הפונקציה - כדי להוכיח כי הנגזרת שלה היא : נצטרך לפשט את הפונקציה כפונקציה בעלת מעריך חזקה ולגזור אותה כנגזרת רגילה , דהיינו להעביר את המעריך ככפל הנגזרת ולמעריך החדש נחסיר 1 ז"א : להוכחה : כמובן לא לשכוח - אם בתוך השורש קיימת פונקציה נוספת צריך להכפיל את הנגזרת בנגזרת הפנימית!!! על מנת שזה יקרה, נצטרך להוסיף ל- f x קבוע שערכו 216
הוכחת גזירת פונקציית שורש
לכן : נק' קיצון: אין
פונקציית שורש
שורש רביעי של x בחמישית 2
פתרו ן שיפוע המשיק הוא ערך הנגזרת בנקודת ההשקה האם אתה יכול להסביר בבקשה איך עובד החיבור הזה? התוצאה היא הנגזרת של f x
נוסחה ודוגמאות מה היא פונקציה מורכבת? לכן מתקיים: תשובה: השטח הכלוא שווה ל — 3 חלק שני — מציאת פרמטר

דוגמה 10: נגזרת מנה דוגמה 11: נגזרת מנה שניתן לפצל נפצל את הנגזרת: נצמצם ונגזור כל אחד מהביטויים בנפרד.

8
נגזרת שורש
ובנוסף פונקציה השורש היא מורכבת
הוכחת גזירת פונקציית שורש
כזכור הנגזרת היא גם בעצמה פונקציה
גזירת פונקציות שורש
וגם את הפונקציה הקווית 10x + 2