מצגת חזרה על אותיות+ דפי עבודה לימוד האותיות סין ושין חשיפה לעולם האיסלאם מצגת פאור פוינט מצורפת מצגת: האותיות סין, שין ותרבות ערב הדת הדרוזית לאחר קריאה ועיון במצגת תמונות, עבדו בטופס מקוון מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד
הגישה לפתרונות והצפייה בכל התשובות לשאלות חפשית ואינה מצריכה הרשמה או תשלום כלשהו

ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל.

14
classoos
הגישה לפתרונות והצפייה בכל התשובות לשאלות חפשית ואינה מצריכה הרשמה או תשלום כלשהו
classoos
הנושא יחידות מתוקשבות הערות לתלמיד חזרה על האותיות עד האות עין מצגת פאור פוינט מצורפת בתחתית העמוד - קבצים מצורפים
classoos
מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד
ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל

.

1
שפה מספרת תרבות, חוברת א' / אלה ולסטרה
יחידות מתוקשבות
שפה מספרת תרבות, ספר א' / אלה ולסטרה

.

4
יחידות מתוקשבות
classoos
יחידות מתוקשבות