לקראת סיום דבריו שיבח והעריך את כלל צוות הישיבה שמתמקדים במסירות ונאמנות להנחיל לבחורים תורה, מידות טובות, ספרי רבינו ועבודת ה' כשכל רואיהם מעידים זאת באור פניהם של התלמידים נוסח התיקון הכללי הודפס בגרסאות רבות ובמהדורות רבות, ובאחרונה משתמשים בו גם בתור קמע לנשיאה או בגרסה ממוסגרת לתליה בפתח הבית
לזרם המרכזי יש ישיבה בבני ברק הכלי המרכזי לשינוי המציאות הוא התפילה , שהיא ביטול ודבקות באין סוף

קרן ההדפסה היכל הקודש, בית התבשיל "אהל אברהם", "מקווה מלכה", בתי כנסת ובתי מדרש "היכל הקודש", מקווה לגברים, תלמוד תורה "ילדי חן", בית ספר לבנות "בית פייגא", גני ילדים "גני אשר" ישיבה קטנה "בית שלמה", כולל אברכים "אור המאיר", כולל הוראה "תפארת בנימין" ועוד.

10
ברסלב סיטי
וקיבל על עצמו לעשות ולפעול בכל כוחו נגד התופעה המחרידה
ראשי » ברסלב נייעס
גם הרב נוהג להישאר בירושלים החל מ
'אהבת משה' • מעמד סיומי מסכתות בישיבה פארי » ברסלב נייעס
המעמד נפתח בדברי ראש הישיבה הרה"ח ר' א
בשני המוקדים הם מחזיקים גני ילדים, ובית ספר לבנות, ישיבות וכוללי אברכים, וכן מפעלי חסד ועזרה הדדית בקהילה כיוון שלדעת רבי נחמן דעת האדם היא ישותו , על המתקשר לצדיק לבטל את כל דעתו כאילו אין לו שום שכל חוץ ממה שיקבל מהצדיק
מקימי החבורות סברו שחבורות "קרן אור" פועלות באופן דומה מדי לשאר החסידויות, המדגישות , התוועדויות, שירה סוערת, אמירת לחיים ו; בזמן שדרכו של רבי נחמן מדגישה את עבודת התפילה ואת הלימוד בכתבי ברסלב, כולל לימוד עצמי כיוון שכאמור החלל הפנוי מהרצון הוא בחשיבה האנושית הרי שכדי להידבק באין סוף על האדם להגיע לביטול דעתו

הרב שיק חיבר מאות קונטרסים וספרים, שחיבר, ובפרט סדרת ספרי השאלות והתשובות 'אשר בנחל' כ-150 כרכים שהודפסו.

5
חסידות ברסלב
בית הכנסת הראשון בירושלים של הזרם, בו הוקמה תנועת הנוער של הזרם המרכזי "מורשת הנחל", הוא בית הכנסת "אור אברהם" בשכונת שהוקם על ידי הרב משה בורשטיין ב ובשנות ה-90 נמכר ועבר למקומו החדש
השבוע בברסלב: פרשת דברים • כותרות • עלונים • מודעות » ברסלב נייעס
כלומר, מבחינת החשיבה האנושית החלל הפנוי אכן פנוי מאלוהות, כלומר שהוא מכחיש את מציאות הא-ל כיוון שנראה ממנו שהכול מתנהל ע"פ הכרח של חוקי הטבע , אך צריך להאמין שגם שם מצויה אלוהות , כלומר שקיום העולם הוא רק מהרצון
נייעס און קרישקעלעך פון קרית יואל
מאחר שדמי קישור הגומלין על מספרים נייחים קטנים בהרבה, חלק מקווי הנייעס נסגרו אך מיעוטם המשיכו לפעול במתכונת הקודמת על ידי מספרי גישה נייחים או ב