דבקות נוקשה ומוגזמת בהתנהגות שהחברה רואה בעין יפה, מעידה תכופות על פעולת מנגנון הגנה זה למשל התנהגות של מוגזם ימי העיון יבוצעו על ידי המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי בשיתוף עם משרד האנרגיה והמים
הפעוט יכול לחוות מגוון רגשות חיוביים ושליליים בעצימות משתנה עם ייצוג ההורה, כתחליף לאובייקט עצמו חרדת אובדן האובייקט נחווית גם כחרדת נטישה, כחרדת אובדן שליטה על האובייקט וכחרדת אובדן האהבה

The Enigma of Childhood — The Profound Impact of the First Years of Life on Adults as Couples and Parents.

5
מנגנוני הגנה
פועלת בין שני קטבים מנוגדים: התפרצות רגשית ובלימה רגשית
מנגנוני הגנה
Ego and the mechanisms of defense, International Universities Press 1960
הטמעת הסדרה בראש בבתי הספר היסודיים
אנשים המופעלים על ידי חיפוש אחר שלמות בעצמם ובקרובים אליהם, ובדירוגם של אלה כראויים יותר או ראויים פחות, מאובחנים לעיתים כ
האובייקט החלופי אינו מעורר חרדה, וכלפיו ניתן לבטא את הרגשות האסורים לחלק ממנגנוני ההגנה תפקיד חשוב בחייהם הבריאים של בני אדם: כשם שחרדה היא תחושה חיונית לכל אורגניזם מסתגל ובריא בהיותה אות אזהרה מפני סכנה, כך גם מנגנוני ההגנה הבוגרים הכרחיים לאדם
בשנת הלימודים תשע"ג יחולקו 3 ערכות מכל שכבת גיל סך הכול 12 ערכות לכל בית ספר ל-142 בתי ספר מהמגזר הערבי בכל המחוזות כך, למשל, חרדת הכיליון נחווית גם כחרדת וכחרדת סירוס

מכיוון שכך, הוא מבין את כל אירועי המציאות כאילו הגורם להם הוא מקור פנימי כלשהו בו-עצמו; כך לדוגמה, כאשר לתינוק קר והוריו מבחינים בכך ומספקים לו חום, הוא מבין זאת כאילו הוא עצמו ייצר את החום הזה באופן מאגי כלשהו.

23
הטמעת הסדרה בראש בבתי הספר היסודיים
הסדרה נועדה לבסס ידע מדעי בנושאי האנרגיה ולחנך לחיסכון באנרגיה ולהתייעלות אנרגטית שהם צו השעה
מנגנוני הגנה
לעומתם, מנגנוני ההגנה הבוגרים פועלים באופן ספציפי על מחשבה, רגש, תחושה, התנהגות, או על שילוב של כמה מאלה
מנגנוני הגנה
השקעה של אנרגיה כה רבה בשמירת ההדחקה מגבילה את כמות האנרגיה הזמינה להתנהגויות יצירתיות ובונות