Dari banyak ayat yang menerangkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat tersebut menerangkan tentang tiga proses penciptaan manusia, yaitu: 1
Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah memberikan informasi penting bagi seluruh umat manusia mengenai proses penciptaan manusia Penciptaan manusia pertama, yaitu Adam

.

8
حلاو البقر الاصلي والتقليد — حلاو البقر الأصلي والمضمون بس للأسف ماأقدر أنزل
حلى القرفه المحشي بي حلاو البقر
حلاو بقر

.

17
حلى القرفه المحشي بي حلاو البقر
حلاو البقر الاصلي والتقليد — حلاو البقر الأصلي والمضمون بس للأسف ماأقدر أنزل
حلاو بقر

.

مقهى السبعينات بالرياض (الأسعار+ المنيو+ الموقع)
مقهى السبعينات بالرياض (الأسعار+ المنيو+ الموقع)
مقهى السبعينات بالرياض (الأسعار+ المنيو+ الموقع)