שירת ימה"ב : שמואל הנגיד — 'הים ביני ובינך'; משה אבן עזרא — 'כותנות פסים' ב מימוש אישי של היצירה הספרותית באמצעות כתיבה עיונית-יוצרת : הדגמה על פי הסיפור ״לשבור את החזיר״ של אתגר קרת
מכיוון שהנושא הוא יחסים, חלק גדול מהמשימות תהיינה בקבוצות ותעודדנה את התלמידים לפתח את היכולת שלהם לעבוד בצוות, לחלק אחריות, ולקיים דיאלוג פורה האחד עם השני הילדות התמימה מתנפצת לרסיסים ביחד עם האמונה במיקי מאוס וביחד עם נישואי ההורים וההתנפצות הזאת הצליחה לסדוק משהו גם בלב שלי

מפגשים אלו משפיעים על תפיסת הקורא את עצמו ואת עולמו במעגלים הולכים ומתרחבים.

אחוזות החוף
ב- נפטר גוטפרוינד בגיל 52 ב, לאחר שחלה גם הוא בסרטן
HHE (23) 2021
רבאכ, מה אני הקופירייטר המזמר? הארץ, מוסף ספרי ם, גל' 639 ט״ז באייר תשס״ה, 25 במאי 2005 , עמ' 8
הסיפור העברי הקצר
בשל כל אלה הן יוצרות הזרה של נורמות מקובלות
התלמידים יתרגלו עבודת צוות, יתגבשו יטפחו מיומנויות ללימוד עצמי ולעמידה מול קהל, ישלבו יצירתיות, יפתחו את ביטחונם העצמי ויזכו ל"למידה משמעותית" שתשקף את הספרות כחלק מהחיים Andrew Bock, Review of: by Yair Zakovitch Shiri Goren, Review of: מאת דנה ספקטור ודליה רוט Haya Sara Feig, Review of:
A number of his stories have also been adapted for the stage, in Israel and abroad Choose the design that fits your site

קרת זכה להכרה בינלאומית, וספריו תורגמו לחמש־עשרה שפות.

15
הסיפור העברי הקצר
הם התחתנו ונולד להם משה שהיה
שואה שלנו
נפטר בשנת 2015 בגיל 52 לאחר מאבק במחלת הסרטן, ונטמן במשגב
קריית חינוך ניסויית
סגנונו של קרת, הממד הוויזואלי של סיפוריו, השפה היומיומית והמבנה הקצר של סיפוריו הובילו את קרת להיות חלוץ גם בתחום יצירת ספרי קומיקס
תכונות אלה באות לידי ביטוי גם באופן מהופך, כאשר ישויות דמיוניות מקבלות גוף אנושי בעת שירותו הצבאי השלים ב ב ופרסם את שלושת ספריו הראשונים
תכני הלימוד בשכבת י' - תשפ"א תכנית חובה לכל השכבה: 2 יחידות ספרות : בכיתה י' ילמדו כל תלמידי השכבה ספרות בתוכנית ייחודית במסגרת "ההערכה החלופית" ראה בהמשך בתכנית : הרומן : לבחירה מתוך רשימת ספרי קריאה 3-4 סיפורים קצרים 3-4 שירים דרמה קלאסית - אנטיגונה נלמד בכיתה י"א הציון ישוקלל ממספר משימות שיינתנו לתלמידים במהלך התכנית

במסגרת פרק "הסיפור הקצר" נעשית היכרות עם היוצרים העבריים במחצית הראשונה של המאה ה-20.

8
הסיפור העברי הקצר
לימוד וקריאה של יצירות מן הספרות העברית עשויים לעורר בתודעת התלמידים שאלות הנוגעות לשייכותם ולזהותם ולעודד אותם לחפש תשובות ההולמות את צורכיהם הרוחניים והתרבותיים
אמיר_גוטפרוינד : definition of אמיר_גוטפרוינד and synonyms of אמיר_גוטפרוינד (Hebrew)
הניתוח הפרשני הספרותי, השיח והכתיבה על יצירות ספרותיות עשויים לתרום לגיבוש תפיסת עולם רב-ממדית ומורכבת המכילה גוונים ודקויות ולעתים אף סתירות
הסיפור העברי הקצר
בסיום התהליך יזכו התלמידים להכיר מספר רב של יצירות ולנתחן ביחס לנושא הנבחר