התשלום יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות ההוצאה חלה על המשתלם, ו הקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה
גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד

לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה.

חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר ה — 15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
ההודעה המוקדמת תאפשר לעובדי ההוראה לעיין בתלוש המשכרות 5 ימים לפני העברתו אל חשבון האישי שלהם, ולקבל הסברים מפורטים אודות רכיבי השכר השונים
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
המענק מחושב באופן הבא: משכורת אחרונה במשרה מלאה 100% משרה כוללת רכיבים פנסיוניים בלבד אשר בגינם מופרשים כספים לקרן ההשתלמות מוכפלת בשיעור ההשתלמות ובהיקף המשרה הממוצע
מורה בשנת השתלמות ש אינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי לשם שמירת זכויותיו בשנת ההשתלמות, ישירות למוסד לביטוח לאומי החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית במסגרת תמריצים המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח
בקשה לקבלת החזר יש להגיש על גבי טופס דיווח נסיעות ניתן להוריד מאתר זה , בגין כל חודש בנפרד באמצעות צור קשר באתר זה העדכון יהיה רטרואקטיבי לתחילת שנת ההשתלמות

מדגנט - מערכת הדיווח לגננות, מאפשרת הזנת נתוני היעדרות, מ"מ ושעות בודדות של גננות ואישורם ע"י פקידי השכר לצורך תשלום שכר.

14
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
בטור הניכויים חובה יופיע הרישום: ניכוי שכר לימוד והסכום
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
ביטוח לאומי מורה בשנת השתלמות העובד במשרה חלקית, בשכר או במשכורת, בכל אותה תקופה — אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי, כי התשלום מתבצע באמצעות מעסיקו
מחשבון לחישוב גובה מענק הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר ניתן להוריד טופסי נסיעות מאתר האינטרנט
למידע בנושא החזר שכר לימוד והוצאות לבעלי תואר שלישי יובהר, כי כניסת העובד אל תלוש השכר תעשה באמצעות הקוד האישי שנמצא בידיו בלבד

החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות: תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר חתימת המשתלם על הרשאה לחיוב חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים: 1 המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת, ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים.

26
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
מנהלת מינהל התקשוב ומערכות מידע, סופיה מינץ, אומרת, כי כ- 6,000 עובדי הוראה כבר, וכי המשרד קורא לעובדי הוראה נוספים להצטרף לשירות זה
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות
פניות בנושא החזר שכר לימוד, ביטוח לאומי ונסיעות, יש לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון: 03-7706060 בתשלום המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד למשתלמים במוסדות הגובים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון: בטור התשלומים זכות יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום
חדש במשרד החינוך: תלושי משכורת ברשת
הסכום שיוחזר יקבע לפי מספר השעות המאושרות בכל אחד ממוסדות הלימוד הרשומים בתכנית הלימודים שאושרה לך ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות