תלוש שכר בדף זה מוצגת מערכת תלוש שכר להצגת תלושי השכר, מערכת תקנט, מערכת ניהול סיסמאות והשירותים העצמיים דרישות מערכת: אקספלורר 9 ומעלה תאימות ל-7 , או כרום
בנוסף ניתן לבקש אישורים מיוחדים ולצפות בסטטוס ונתוני האישור באתר זה תוכלו למצוא מידע רב ממשה"ח: אתרי משה"ח, שירותים, מאגרי מידע, חוזרים ונהלים, ועוד ועוד

כניסה למערכת כניסה באמצעות sms.

קישורים
הדיווח משמש בסיס לתהליכי הקצאת שעות ותקציבים לבתי הספר, וכן למידע עדכני לכל המערכות הממוכנות במשרד, כגון מוסדות, תקן, מניעת נשירה, בחינות, תשלומים, כוח אדם בהוראה ועוד
קישורים
שימו לב, הכניסה למערכת זו עם סיסמת המוטב בלבד! ניתן לצפות בנתוני דיווח , נתוני כח אדם בהוראה ובדוחות חישובים לתשלום
משרד החינוך
שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד המערכת מאפשרת לרשות לקבל מידע על תלמידים משובצים, מקומות פנויים בגנים או בכיתות חינוך מיוחד, נתוני העסקה ופירוט הפרשים
שמתשמל ךירדמ SMS · קובץ PDF לארשי תנידמ ךוניחה דרשמ עדימ תוכרעמו בושקת להנימ יגטרטסא ןונכת :הביטח 02-5602590 :סקפ 02-5602551 :ןופלט החל משנה"ל תשע"ד - שיבוץ שעות מורי הבעלות המועסקים בחט"ב
המהלך גם יביא לשיפור אבטחת המידע וההגנה על מערכת לניהול למידה — Moodle אחד האמצעים לכך הוא המעבר לשימוש במערכת לניהול למידה Moodle המהווה תשתית טכנולוגית ללמידה משמעותית בתהליכי פיתוח מקצועי כלל בתי הספר מחויבים לדווח מצבת למשרד

מערכת עוש"ר מנהלת נתונים עבור עובדי הוראה שאינם רשמיים.

18
התחברות לשירותי משרד החינוך
האתר משמש מוטבים, מוסדות חטיבה עליונה, מוסדות להכשרת עובדי הוראה, ומוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי
���� ����� ����� ����� ������
המחוזות מתחייבים לטפל בנושאים השונים הנוגעים … יוניק ניתוק המערכת לא השתמשת זמן רב במערכת ולכן נותקת ממנה: להתחברות מחדש לחץ כאן , מערכת פורטל מוסדות חינוך פורטל מוסדות חינוך הזדהות אחידה שיפור נוסף יהיה במעבר לשירותי תמיכה מרכזיים בסיסמאות שיינתנו על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מערכת בקשות לגני ילדים וילדי השלמה, מערכת סייעות נט, מכללה או מכון מחקר מוכר
���� ����� ����� ����� ������
הטופס רלוונטי להרשאות למערכות הבאות: פורטל רשויות ובעלויות, מתמשכים ושיתופיים ויישום עקרונות של למידה שיתופית ולמידת עמיתים מטרות הפורטל הן שיפור השירות לבתי הספר והעמדת כלים לתכנון וקבלת החלטות ניהוליות מבוססות מידע הן מינהלי והן פדגוגי

.

קישורים
���� ����� ����� ����� ������
���� ����� ����� ����� ������