אצלנו מתקינים ווי גרירה איכותיים ומקוריים המיובאים משתי החברות המובילות בעולם יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך
משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי

חברת נגררי השרון עוסקת בייבוא, ייצור, מכירה, השכרה, קנייה והחלפה של כל סוגי הנגררים ומתמחה בהתקנת ווי גרירה מקוריים לכל סוגי הרכבים: הן עבור רכבים פרטיים והן עבור רכבים מסחריים.

23
נגררים ועגלות לרכב
מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר
תקנון
טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית
תקנון
למה אומרים שפז נגררים הם הטובים ביותר בייצור נגררים למכירה?! מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי
אחריותה הבלעדית והממצה של מפעילת האתר לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים
לאחר ההצלחה הגדולה החברה חזרה לשמה המקורי BRINK בדצמבר 2014 העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא.

21
נגררים ועגלות לרכב
רכב בבעלות חברה יגיע עם חתום ע"י עורך דין מקור
א.ג. נגררים
איסוף נתונים אודות מיקום בזמן שימוש באפליקציה סלולרית
נגרר פתוח