אם רק את לקוחה בכללית, עלייך לפעול כמתואר למעלה על סמך הודעת הלידה, ניתן להפיק עבור התינוק תעודת לידה ולרשום אותו במרשם האוכלוסין
תעודת לידה או פסק דין המציינים כי שני בני הזוג הם ההורים של הילד אך לא מציינים מי מהם הוא ההורה הביולוגי אינם מספיקים לצורך הרישום מידע על שחרור היולדת ורישום התינוק תהליך רישום התינוק ושחרור היולדת מבוצעים במשרד הרישום, הממוקם מול מחלקת ילדים, מדי יום בין השעות 10:00-13:00 ובימי שישי, שבת וחג בין השעות 09:00-12:00

במקרה זה, לאחר שנבחר השם, יש לקיים הליך נפרד של.

13
רישום ילודים / התינוק במשרד הפנים לאחר לידה
הודעת הלידה אינה תעודת הלידה, אשר תונפק רק לאחר אישור ההודעה ופניית ההורים למרשם האוכלוסין
רישום ילודים / התינוק במשרד הפנים לאחר לידה
כדי לקבל צו כזה יש להוכיח לבית המשפט קשר גנטי בין אחד ההורים לילד
רישום הודעת לידה של תינוק שנולד בארץ (הליך)
למי שזקוקים מכל סיבה שהיא רישום שם הנולד באופן דחוף, יכולים לגשת ללשכות האוכלוסין הפזורות ברחבי הארץ ולבצע את הרישום, ולקבל את הספח של ת"ז במקום
במידה ולא מדובר בלידה שנערכה בבית חולים, אזי על האם להצהיר כי היא אכן אמו הביולוגית של הילוד וכן על ההורים להגיש אישור רפואי בדבר מעקב הריון ואישור רפואי על ידי רופא מוסמך, אשר מאשר כי הילוד נבדק במהלך 48 שעות מרגע לידתו לידה במקום שאינו בית חולים: כאמור, לאחר לידה שלא בתחום בית חולים או מוסד רפואי אחר, מוטלת על הורי היילוד חובה לדווח על הולדת היילוד וזאת לאור הוראת סעיף 6 לחוק המרשם
של הקטין, חלה חובת נוכחות של שני ההורים בלשכת מרשם האוכלוסין למען הסר ספק: מרבית השירותים הניתנים לאזרח במשרד הפנים ניתנים בחינם חלק מהשירותים ניתנים בתשלום אגרות

בתוך כמה דקות גם התינוק שלכם יקבל כרטיס לקוח של כללית.

10
רישום ילודים / התינוק במשרד הפנים לאחר לידה
הודעת לידה היא אינה תעודת לידה, אשר אותה ינפיקו רק לאחר אישור ההודעה ופניית ההורים למרשם האוכלוסין
רישום ילדים שנולדו בפונדקאות במרשם האוכלוסין (זכות)
נעיר כי אבהותו של הטוען לאבהות, תיבחן גם לפי רקע היחסים בין בני הזוג, כגון: ילדים נוספים של השניים, קיום תא משפחתי בדגש על מגורים וכן ראיות נוספות
רישום תינוק לכללית
אך במקרים שונים ומורכבים כגון — אי ידיעת הזהות של האב, לידה ביתית ועוד , מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה
עם תעודת זהות שלכם שבה כבר רשום התינוק בנוסף, נסביר מה הדין מכוח נוהל רישום אבהות, מהו צו הצהרתי לרישום אבהות ומהי דרך רישום שם הנולד
לאחר מכן, הרשם יקבל הצהרה של ההורים, על היות הקטין, ילדם כדי שהגבר יוכל להירשם כאביו של ילדו ולהחיל על עצמו את כל הזכויות והחובות הנוגעות לגידול ילדיו, עליו להצהיר על אבהותו, ביחד עם אמו של הנולד וזאת תוך שנה מיום הולדת ילדו

ההודעה היא מסמך פורמאלי המיידע את כולם על הולדת הילד.

24
רישום ילד במשרד הפנים
רשות האוכלוסין וההגירה תנפיק עבורכם את מסמך השאילתא תוך שני ימי עסקים מיום הגשת הבקשה, ולאחר מכן המסמך ישלח באמצעות דואר ישראל לכתובת של המבקש כפי שמעודכנת במרשם האוכלוסין
רישום ילדים שנולדו בפונדקאות במרשם האוכלוסין (זכות)
עם זאת, לפקיד הרישום אסור להתנגד לבקשת השינוי על בסיס נימוקי הבקשה
רישום ילודים / התינוק במשרד הפנים לאחר לידה
השר רשאי לפסול את השם הספציפי שנבחר בלבד ואינו רשאי להתנגד לעצם הבקשה לשינוי השם