בצי הצרפתי בשנות החמשים והששים נשלחו קצינים מחיל הים הישראלי ללימודים כקדטים באקדמיה הצרפתית ב־27 בנובמבר בשעות הערב חצתה את קו המשווה מצפון לדרום
יש גם נוסח קבוע של תעודת החצייה כל אנשי הצוות חיכו במתח רב לטקס החצייה, כאשר רק ארבעה מהמפליגים חצו את קו המשווה בעבר

לאחר הטקס האנייה התקדמה ב-12 קשר, כאשר הצוות והחובלים במשמרות ועבודות תחזוקה.

11
טקס חציית המשווה
בטקס נאלצים המלחים שזו הפעם ראשונה שהם חוצים את קו־המשווה לעבור סדרת השפלות הכאות, סקילה ב באושים, אכילת חיים וכדומה
טקס חציית המשווה
אנשי צוות וגם משפחות שהפליגו באנייה עברו את הטקסים
קו המשווה השמימי
בגובה של כ-36,000 ק"מ מעל לכדור הארץ נמצאת רצועת
והתאר המקובל הוא SHELLBACK היינו "בעל השריון הגב" במשמעות ימאי מנוסה קו המשווה השמימי הוא דמיוני על גבי , הנמשך מ הארצי אל החלל, במאונך ל
טקס דומה נחוג גם בעת חציית החוג הארקטי או אנטארקטי 66 ככל שצופה ינוע מקו המשווה צפונה, יתקרב קו המשווה השמיימי לאופק הדרומי ויתאחד עם ה

.

טקס חציית המשווה
כיוון שכדור הארץ פחוס מעט ב, כדור הארץ בקו־המשווה גדול ב־43 קילומטרים מקוטר כדור הארץ בקטבים
קו המשווה
בלילה, כל ה נראים כאילו הם נעים בחצי מעגל שמרכזו בנקודה הדרומית ביותר או הצפונית ביותר של ה
קו המשווה השמימי
אורכו של קו־המשווה 40,075 , או ליתר דיוק 40,075,016