מיועד למחנכיהם של הילדים, להוריהם, ולילדים בעצמם סט דיסקים כה עשו חכמינו כה עשו חכמינו - שלושה תקליטורים ובהם סידרת סיפורים שנילקטו ברובם מהתלמוד
מסופר בהן על אבותינו וחכמינו ז"ל, על מעשיהם הטובים ומידותיהן הנעלות, מצויים בהן דברי חכמה ומוסר, רעיונות עמוקים ויסודות התורה

מעובדות לגיל הרך, על ידי הסופרת יוכבד סגל.

2
חנות
חנות
חנות

.

חנות
חנות
חנות