משרדי הנהלת הבנק המפוזרים במספר מבנים ב וב, ובהם , צפויים להימכר והם יעברו למבנה חדש שיבנה ב בראשון לציון לקראת שנת בשנת נאלץ הבנק למכור את לחברת לאחר ש הורה לו למכור את ההחזקות שלו בחברה 20% עד שנת
למרות ההתדרדרות במצב המשק בשנים אלו, הצליח בנק דיסקונט להגדיל את רווחיו, בעיקר בזכות תרומתו ל במתן בתנאים נוחים כמענה לחקיקה נוקשה מצד שלטון שהגביל משיכת פיקדונות מחשש לקריסה כלכלית בשנת לראשונה בבנקאות, הוקמה חברת ההשקעות "" שהשקיעה בתעשייה, חברות הייטק בבנייה ובסחר

החל משנת 1993 בבעלות מלאה של בנק דיסקונט.

קוד בנק בישראל
בנק דיסקונט הוא חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכל מניותיו נמצאות בידי הציבור
קוד בנק בישראל
הפריחה הכלכלית בארץ נקטעה עם פרוץ הגדול ב- והמצב הכלכלי החריף עוד יותר שלוש שנים אחר כך, עם פרוץ
בנק דיסקונט לישראל
מהלך זה משתלב בשורה של שירותים דיגיטליים מתקדמים ללקוחות פרטיים ועסקיים, אשר הקנו לבנק הכרה ארצית ועולמית, בזכייה בפרסים בתחרויות שונות
בשנים אלו, הודות לפתיחת מואצת של סניפים ברחבי הארץ והארכת שעות השרות לאחר הצהריים, צמח הבנק להיות השני בגודלו בישראל בשנת פרסם הבנק דו"ח חברתי ראשון
לבנק סניפים באזור ניו- יורק, וקליפורניה, ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי-מסחרי ובבנקאות פרטית לבנק דיסקונט בעלות ברוב המניות של חברות אלו

בשנת השיק הבנק את "עסקים +" — אפליקציה ייעודית ללקוחות עסקיים.

בנק דיסקונט לישראל
בנוסף, קבל הבנק זיכיון להנפקת , והיה לבנק הראשון שהנפיק מניותיו לציבור
קוד בנק בישראל
והוקמה חברת בשנת בשותפות עם
בנק דיסקונט לישראל
בשנת הוקם סניף הבנק הווירטואלי "טלבנק דיסקונט"- חלוץ הבנקאות הטלפונית call center הראשון בישראל
בשנת החל תהליך הפרטת הבנק , שהושלם ב- עם רכישה של 26% ממניות הבנק על ידי קבוצת ברונפמן-שראן
ביניהם, בתחרות EMEA Gartner Eye on Innovation , תחרות מצטייני המחשוב, IT Awards, של לשנת ו- 2018 בישראל, קבוצת דיסקונט מעניקה שירותים למעלה ממיליון לקוחות פרטיים ועסקיים, באמצעות רשת סניפים בפריסה ארצית השייכים לבנק דיסקונט ולחברת הבת מרכנתיל, בנקאות ישירה ומקוונת, ושירותים נוספים בעולמות האשראי באמצעות חברת CAL

בשנת יצא הבנק במבצע חדשני לגיוס בני משפחות תחת הכותרת "דיסקונט טוב למשפחה" ומציע להם מגוון הטבות המבוססים על הקשר המשפחתי.

קוד בנק בישראל
בשנת זכה הבנק ב על שהיה לבנק הראשון למחשב את פעילויותיו
קוד בנק בישראל
הבנק החל לפעול בשנים של פריחה כלכלית ב, כתוצאה מהון זר שהגיע יחד עם בני בשנת 1935 וצמח משמעותית כבר בשנים הראשונות לקיומו
קוד בנק בישראל
באותה השנה הבנק על ידי , יחד עם בנקים נוספים, כתוצאה מ