לרשותכם , שבאמצעותו תוכל לדעת מה סכום תוספת הוותק המגיעה לך מחודש ינואר 2018 תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל 4 השנים הראשונות שצברה, כלומר תהיה זכאית ל תוספת ותק בשיעור 12% מהקצבה המגיעה לה 2% עבור 6 שנים
האשה עבדה 10 שנים מלאות

דוגמא 2: אישה עלתה לארץ ביחד עם בעלה בשנת 1970.

3
תעודת אזרח ותיק (זכות)
כלומר, תהיה זכאית לתוספת ותק של 2% עבור שנת ותק אחת
תעודת אזרח ותיק (זכות)
הוא מקבל קצבת אזרח ותיק מחודש אפריל 2017 בתוספת ותק של 42%, לפי החישוב הבא: 2% עבור כל שנה שמעל 9 השנים הראשונות, כלומר 21 שנות ביטוח כפול 2%
תעודת אזרח ותיק (זכות)
תקופות אלה נלקחות בחשבון רק למי שנולדה לאחר 1
מקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית ממועד הגיעה לגיל הזכאות הוא צבר 30 שנות ביטוח מלאות
אופן חישוב תוספת הוותק: עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך תוספת הוותק תהיה 8% ולא 10% כיוון שעם תוספת ותק של 8% הוא מגיע כבר למקסימום תוספת הוותק שניתן לקבל - 50%

אלה הן התקופות שנלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת הוותק: לגבר - כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד ובין אם לא עבד.

23
תעודת אזרח ותיק (זכות)
תוספת הוותק שלה תוגדל כך: מחודש ינואר 2017, תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל ל- 9 השנים הראשונות שצברה
תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק
מינואר עד דצמבר 2017 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך
תעודת אזרח ותיק (זכות)
לא צברה תקופת אכשרה לגיל פרישה
דוגמא 1: גבר עלה לארץ לראשונה בחודש ינואר 1987, והגיע לגיל פרישה בחודש אפריל 2017 מינואר 2018 שונה אופן החישוב למקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת ותק נמוכה מ-50%
מחודש ינואר 2019 תקבל תוספת ותק של 2% על כל שנה שצברה, ו תקבל תוספת ותק של 20% מהקצבה המגיעה לה 2% עבור 10 שנים

.

24
תעודת אזרח ותיק (זכות)
תעודת אזרח ותיק (זכות)
תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק