כמו כן, נשרטט לקחים מעשיים למען מפתחי תוכניות, כך שיוכלו לפתח ולהפעיל תוכניות בנות־תִסלום בין היתר, המודל נסמך על התובנות והלקחים שהופקו מתִסלום התוכנית "עוז לתמורה"
לאחר ביצוע העבודה יש לדווח את השעות במערכת עבודות סטודנטים שימו לב: לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן ע"י קורא אחר

יש המייחסים את ההתעניינות בנושא לפסק הדין הידוע ״בראון נגד משרד החינוך האמריקני״ בשנת 1954 Brown v.

9
מאגרי מידע
בתִסלום אין מדובר רק בשכפול של תוכנית התערבות במובן של הרחבתה או החלתה כרפורמה במקומות נוספים
מאגרי מידע
בתִסלום מדובר בקיימות של תוכנית לאורך זמן וביצירת שינוי שבמסגרתו האחריות והסמכות לניהולה ולהפעלתה מועברת מדרגי הניהול הבכירים אל הדרגים המקומיים
עבודת סטודנטים
ד"ר רינת יצחקי ד"ר יצחקי היא יועצת ומפתחת פרויקטים במכון סאלד ומרצה במכללת בית ברל ובמכללת אחווה
בספרית קמפוס לב מוחזקים בדלפק ההשאלה ספרים "שמורים"
המושג ״תִסלום״ הוא תרגום למונחים scale-up ו-scaling לצוות הספרייה יש לפנות רק בשאלות בנוגע לחיפוש בקטלוג הממוחשב של הספרייה ובמאגרי המידע שלה

העיסוק בתִסלום של תוכנית מתמקד הן בחקר רכיביו העקרוניים של המודל המקורי של תוכנית־האֵם, הן בהיכרות עמוקה עם הצרכים ועם המגבלות של השדה שאמור ליישם את התוכנית וליהנות ממנה לאורך זמן והן בהתאמת התוכנית ואסטרטגיית ההפצה שלה למאפיינים הללו.

29
מודל סאלד לתסלום של תוכניות חברתיות וחינוכיות
אסור השימוש על תוכן מאגרי המידע בתוכנות לניהול הורדות, בתכנות מאיצות הורדות או בתכנות אוטומטיות המורידות מידע רב מאד בזמן קצר
בית מדרש
לעזרה נוספת פנו לספרני הספריות
ספריה
הקלידו בשדה שמעליו את אחת מהאפשרויות הבאות, ותקבלו רשימה של פרויקטים מאותה מחלקה : Accounting - JCT Students Project Biology - JCT Students Project Computer Science - JCT Students Project Electronics - JCT Students Project Industrial Engineering - JCT Students Project Management - JCT Students Project MSC - Telecommunication Systems Engineering - JCT Students Project Medical Engineering - JCT Students Project Optics - JCT Students Project לכל פרויקט יש מספר מדף הרשום בקטלוג הממוחשב
מטרתנו היא לאפשר לשותפים שונים בתחומי הפיתוח, ההפעלה וההערכה של תוכניות חברתיות וחינוכיות לזהות מתי, כיצד ומדוע לבצע תִסלום רוצים לדעת כיצד להרחיב בהצלחה יישום של תכניות התערבות בשטח? בשער השלישי תובא דוגמה לתִסלום של תוכנית ארצית שיושמה במערכת החינוך בישראל
תוכנית ניסויית שנמצאה ראויה הן להמשך הפעלתה — בשלמותה, בחלקים עיקריים שלה או בתובנות שהופקו ממנה — והן להרחבת תחולתה ולהעמקתה, מוגדרת כתוכנית בת־תִסלום ההנחה הרווחת היא שאם התוכניות יימצאו מועילות, ואם אותה אוכלוסייה תזדקק עדיין לאותו שירות או לאותה פעילות, התוכניות ימשיכו להתקיים כחלק אינטגרלי במערכת מכוחו הטבעי של מנגנון השוק סויה ושפירו, 2013

אנו שואפים לעמוד באתגר זה ולהציג מסגרת מושגית ובת־יישום.

מערכות למידה מתוקשבות
תהליך הפיתוח של המודל המתמטי נקרא "מידול מתמטי" ועל פי רוב הוא מצריך הבנה מתמטית טובה מספיק המאפשרת למפתח המודל להשתמש בכלים המתמטיים הנדרשים על מנת לתאר את המערכת אותה הוא חוקר
סטודנטים
בעשורים הבאים התמקד המחקר האקדמי בעיקר בשילובם של שינויים וחידושים במערכות החינוך ובמערכות אחרות , והמושג הנפוץ באותה עת היה הפצה dissemination
מאגרי מידע
לפני תחילת העבודה יש לבדוק שאכן העובד רשום במאגר וחתם על החוזה הספציפי עבור אותה משרה וכן שאר הטפסים הגשת טופס 101 בכל תחילת שנת מס וכן הגשת טופס פרטי חשבון בנק פעם אחת בתחילת ההעסקה