Ustedes están mojados אתם רטובים You are wet 2 אתם רטובים Are you wet? מילות השאלה באנגלית מוכרות כ־Wh Questions שאלות Wh , זאת בשל שרובן מתחילות ב־wh
משפטי שאלה אלו נוצרים על ידי הקדמת הפועל לשם הגוף במשפט בדיוק כמו באנגלית מילת השאלה מה מנוקדת בקמץ, ולא יבוא דגש חזק בראש המילה שאחריה

משפט שאלה מסתיים תמיד בסימן שאלה.

3
דף עבודה מילות שאילה
לפני אותיות אהע"ר המילה מנוקדת בקמץ
מילות שאלה exercise
ה"א השאלה מנוקדת ב ונבדלת מ המנוקדת במרבית המקרים ב
מילות שאלה מצגת worksheet
להרחבה, פירוט והסבר לגבי מילות הוראה ראו דף מילות הוראה
תשובת התלמיד אמורה לספק את המידע המתבקש בהתאם למילת השאלה
מילת השאלה "כמה" ניתנת לתרגום בשני אופנים בעלי משמעות מעט שונה: "how much" ו-"how many" משמש בכל הזדמנות - מילות השאלה משמשות במצבים ובהקשרים שונים בהם יש שיח של שאלות ותשובות למשל, בלמידה, בבדיקה, בבחינה, בבירור, בחיזוק ההבנה, ביצירת קשר

שש מילות השאלה הנפוצות באנגלית הן Who מי What מה When מתי Where איפה Why למה ו־how איך.

5
מילות שאלה מצגת worksheet
מילות השאלה בספרדית ספרדית אנגלית עברית ¿Qué? בנית משפטי שאלה ניתן לבנות משפטי שאלה שאינם מכילים מילות שאלה
מילות שאלה ומשמעותן
במקצת המקומות בעיקר לפני ע"ח קמוצות מה מנוקדת בסגול
דף עבודה מילות שאילה
אתה ישראלי Are you Israeli? Cuándo¿ ¿Cuándo sale el tren? לא פעם מורים משתמשים במונח "שאלות" גם כשהם מבקשים מהתלמידים לבצע משימה כלשהי שאינה מתן תשובה אלא ביצוע אחר
שימו לב: כאן מרוכזות מילות שאלה בלבד ממילות השאלה הנפוצות מורכבות מילות שאלה נוספת באנגלית לדוגמה: how old, how long
ניקודה הרגיל של מה במקרא הוא בפתח, ודגש בא בראש המילה שאחריה רוב הצורות הדקדוקיות שבדוגמאות עדיין לא נלמדו ויש לחזור לחלק זה עם לימודן

תשובה: אֲנִי לֹא יָכוֹל לְבַקֵּר את סַבְתָּא כי היא לא בבית.

22
מילת שאלה
Tú eres Israelí אתה ישראלי You are Israeli 4
Ficha de מילות שאלה
משפטי דוגמא בטבלאות הבאות נציג את מילות השאלה ועמן משפטי דוגמא
דף עבודה מילות שאילה
תשובה: הַתַּלְמִיד נִכְנַס לַכִּתָּה כי השיעור התחיל