לפיכך, אפילו כאשר בני ישראל בטלו מצווה כה חשובה כברית מילה, שזוהי מצווה חד-פעמית, והיא מוסתרת מעיני כל אבל לא התביישו במוצאם, ושמרו על שמותם, לשונם ולבושם לעיני כל — זכו הם לגאולה לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי

למדים אנו מכאן יסוד חשוב: יהודי, אפילו שיקיים כל תרי"ג מצוות לפרטיהן ולחומרותיהן, אם הוא מסתיר את יהדותו, ומתבייש בה, אין הוא ראוי לזכות לגאולה.

30
אינסטלטור באשקלון 24/7 כולל שבת!פתיחת סתימה במטבח, איתור נזילות
ניתן לקבל כאן את זמני כניסת שבת וזמני יציאת שבת לשבת הקרובה ולכל שבת אחרת, במאות ערים הצג יותר
פרשת שמות
ואם כך, הם צריכים להיות במצרים 26 כפול 10, שהם ר"ס 260 שנים
כניסת שבת באשדוד
ולדוגמא נראה את ההבדל בין יוסף הצדיק לבין משה רבנו, שעליהם אומרים חז"ל, שיוסף זכה שעצמותיו נכנסו לקבורה בארץ ישראל, ואילו משה רבנו לא זכה לכך, ומדוע? וזאת, כיון שבגלל מכירת יוסף פגמו השבטים בשם "אהיה" אחד משמותיו של הקב"ה
לכן כל האומרים "היה יהודי בביתך ואדם בצאתך" אינם ראויים לגאולה, כי לפעמים הסמל החיצוני חשוב לפני ה' יתברך יותר ממצוות בסיסיות, וזאת למרות שהסמל אינו מופיע כלל בהלכה! מפני שמשה הסתיר את יהדותו בזמן פגישתו עם בנות יתרו, בכך ששתק כשאמרו בנות יתרו "איש מצרי הצילנו"
הרי הם ישאלוני לשמו של הקב"ה, ובהכרח אענה להם ששמו "י-ה-ו-ה", ואם כך הם יוכיחו לי שעדין לא הגיע זמן הגאולה, שהרי במכירת יוסף פגמו השבטים עשר פעמים בשם "י-ה-ו-ה", שהם סר' שנים, ועדין נשארו עוד חמישים שנים של שיעבוד תאריך כניסת השבת והחג יציאת השבת והחג יציאת השבת והחג ע"פ ר"ת {{day

ללמדך, שכשמת יוסף הפרו בני ישראל את ברית המילה, ואמרו: נהיה כמו המצרים.

זמני היום באשקלון
זמני היום המוצגים באתר נקבעו על פי התייעצות עם תלמידי חכמים מובהקים, כפי שמפורט בעקרונות זמני היום שבלוח השנה
זמני היום באשקלון
כניסת שבת באשדוד
בלוח זמני שבת וחג מוצגים זמני השבת והחג לאורך כל השנה, ואף זמני יציאת השבת לפי שיטת ר"ת, למחמירים להוציא את השבת לפי זמן רבנו תם