הקבר נעזב לאחר כשהיהודים עזבו את חברון לאחר עבר האזור לשליטת ישראל, שאפשרה כניסה חופשית הן לישראלים והן לפלסטינים
סגירה שהיא פתיחה נבקש מהתלמידים לעבור לעמוד האחרון של המחברת ולשרטט טבלה: העם המשעבד שנות השיעבוד השופט שנות השקט והביטחון ב נמסר האזור לשליטת , שמנעה כניסת אזרחים ישראלים לקבר

זה שאמר הכתוב וזרח השמש ובא השמש, א"ר אבא בר כהנא אין אנו יודעים שזרח השמש ובא השמש אלא קודם שהשקיע הקב"ה שמשו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק זה.

7
עתניאל בן קנז
על פי המסורת המוסלמית מיוחס הקבר ל"א-נבי חברון" מייסד העיר
שופטים פרק ג': עתניאל בן קנז
שנאמר וילכדה עתניאל בן קנז: וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב, וכלב בן קנז הוא והכתיב כלב בן יפונה, מאי יפונה שפנה מעצת מרגלים, ובן קנז הוא והכתיב וכלב בן חצרון, אמר רבא אין בן חצרון הוא ואמאי קרו ליה בן קנז אחי כלב אחוהי דכלב מאמיה דהוה ליה כלב חורגיה דקנז, דיקא נמי דקתני הקנזי ולא קתני בן קנז:
קבר עתניאל בן קנז
באמצע המעגל שנוצר אפשר לכתוב "ויהי בימי שפוט השופטים"
מאז שולט למעשה בשטח, ומתאפשרת כניסת יהודים וישראלים מספר פעמים בשנה, באבטחת צה"ל, בין השאר ב, ב וב מצביעה על המקום כקברו של
עתניאל בן קנז שהצליח לכבוש את קריית ספר שבהמשך נקראת גם דביר , נשא את עכסה בת כלב לאיש ה

נספר לתלמידים שבשיעור הזה אנחנו נכנסים ללמוד על תקופת השופטים.

8
עתניאל בן קנז
עתניאל בן קנז
עד שלא שקעה שמשו של יהושע זרחה שמשו של עתניאל בן קנז
קבר עתניאל בן קנז
עתניאל הציל את בני ישראל מיד אויב קשה, והוא מלך
יום שמת רבי אשעיה איש טריא נולד ר' אושעיה בריה וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש יצאו למלחמות והובילו את העם
עתניאל היה מ, והוא יצא בראש קבוצה משבטו להילחם ו את ערי נחלתם, שנשארו עוד בידי העם ה השופטים בתקופה זו אינם השופטים שאנחנו מכירים היום, הם לא רק ישבו בבתי משפט ושפטו אנשים הם היו מנהיגים

עד שלא השקיע שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל שנאמר ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו', א"ר יוחנן כהדא עגלתא תמימתא עד שלא שקעה שמשה של שרה זרחה שמשה של רבקה.

1
שופטים פרק ג': עתניאל בן קנז
באוקטובר 1927 פורסם ב שהכיכר וחלקת הקבר הוחכרו על ידי הקהילה היהודית לערבי שבחלוף השנים טען לבעלות על המקום
ילקוט שמעוני/יהושע/רמז כו
זהו שיעור ראשון מבין שני שיעורים העוסקים בעתניאל בן קנז ובמעגל החוזר של ספר שופטים
שופטים פרק ג': עתניאל בן קנז
קבר עתניאל בן קנז קבר עתניאל בן קנז הוא מבנה הנמצא ב, סמוך ל, ובקומתו הראשונה חצובה ובה עשרה כוכים