מבנה כזה יכול להיות בית מגורים, מחסן, מרתף או גשר ענק, לצורך העניין את הבקשה יש להגיש ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי
הקריטריונים לאיחוד חלקות המפורטים במסמך הנחיות נוספות להגשת בקשה למידע - הכוללת בקשה לתמריצים מכוח תמ"א 38 במידה שהבניין המבוקש עומד בקריטריונים לקבלת תמריצים מכוח תמ"א 38 ובאזור המבוקש לבנייה אושרו תוכניות חדשות המגדילות את זכויות הבנייה, בקשה לתוספת הבנייה יש לרשום במסלול של תמ"א 38 בראש הקבוצה עמד עולה חדש ציוני, שען במקצועו — עקיבא וייס

הנחיות נוספות להגשת בקשה למידע - מבנים לשימור מתוקף תכנית 2650 ב' בבקשות לתיקי מידע במבנים לשימור מתוקף תכנית 2650 ב', בהם יש הפקעה לפי סעיף 11.

24
מהנדסי בניין בתל אביב יפו
ואמנם הצעה זו — תל אביב — זכתה למספר הקולות הרב ביותר בהצבעה שנערכה בקרב תושבי השכונה, וזה שמה של העיר העברית הראשונה עד עצם היום הזה
הקמת תל אביב
במבנים אלה ניתן לקבל תעודת גמר בלבד
מידע להיתר
עם סיום מלחמת העצמאות החליט ישראל רוקח, שהיה אז ראש העיר תל אביב, כי מן הראוי לאחד את שתי הערים — יפו ותל אביב
לעתים, מעבר לבלאי הטבעי, התיעוד של בניינים מסוימים הוא חסר, ולפעמים אינו קיים בדיקת תיק בניין ואיתור בעיות כאשר מעיינים בתיק בניין, כדאי לסדר את היתרי הבנייה על פי המהות שלהם והתאריכים שלהם, לוודא קיום חותמת של הוועדה המקומית, ולעיין בתשריטים
במקרה זה, צריך בעל ההיתר להשלים את העבודות במועד ולהגיש את שאר האישורים ליחידה לאיכות הבנייה, לשם הנפקת תעודת גמר, אשר עוברת סבב חתימות בדומה לאישור האכלוס שקדם לה חלק מהמסמכים הינם מסמכים ישנים שייתכן ואינם משקפים עוד את המצב התכנוני החל על הנכס, ובנוסף ייתכנו שגיאות בתיוק ובסריקה

מיכל שפר מנהלת את המשרד שפר אדריכלים, ומחזיקה בניסיון רב שנים בארץ ובחו"ל.

בין הכיכרות: בניין תל אביבי ששופץ מהיסוד
חוות דעת מקצועית מטעם עורך הבקשה בהתאם לבדיקה שערך, שהבניין תואם את התוכנית שחלה על המקום בעת הקמתו, לרבות פירוט ממצאי הבדיקה
תיק בניין
ואכן עוד באותה אסיפה הוחלט על הקמת "אגודת בוני בתים", שקיבלה על עצמה את המשימה: להקים שכונה יהודית חדשה ומודרנית דוגמת שכונות חדשות שנבנו באותה תקופה במערב אירופה
iView
יש כמובן אנשי מקצוע שמתמחים בצורה כזו או אחרת בהנדסת בניין ובנייה, אבל התוכניות המקצועיות והאישורים המבניים דרושים — תמיד
כשבאה אלינו סבתא ונכנסה בפעם הראשונה לביתנו החדש, נשקה את המזוזה שעל המשקוף ופנתה אל המטבח תל אביב שלנו היא עיר בארץ ישראל, היושבת על שפת הים
ההריסה והפינוי יבוצעו על ידי קבלן מורשה ויפונו לאתר פסולת מיוחד בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה לאורך כל הדרך ניתן קשב רב לדעות הדיירים ולצרכיהם

ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.

3
מידע להיתר
כמו כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר
תיק בניין
ואז הועלה הרעיון לקראו לשכונה החדשה על שם חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל — והיא כמעט נקראה בשם הרצליה
מהנדסי בניין בתל אביב יפו
כמו כן, בהתאם לשיקולי הנדסת בניין, הוא גם יקבע את עובי כל עמוד וגובה כל קורה, כמו גם אלמנטים נוספים