ההוראה האופרטיבית הראשונה בפקודה הכריזה כי כל היערות בארץ, פרט לאלה שבבעלות פרטית, יהיו נתונים להגנה, פיקוח וניהול של ממשלת המנדט לדברי יקיר, מדינות מתפתחות יכולות להרוויח מכך, דרך ערוצים כמו של האו"ם, שמציעה תמריצים כספיים למדינות מתפתחות שמפחיתות את בירוא היערות בשטחן ואת פליטות הפחמן שלהן
חשיבות היער בפיתוח הארץ במקביל לבנייה הוכרה על ידי כמצדיקה, ואף מחייבת, שימוש בחלק מקרקע, שהופקעה לצורך בנייה ציבורית, לצורך שטח ירוק ובין השאר יער לפי ההערכות, השנה היו קרוב ל-73 אלף שריפות באמזונס בברזיל

רוב היערות בישראל הם , לאחר שבמשך מאות שנים מרבית שטחי היער והחורש הטבעי ב לצורך פינוי שטחים לחקלאות ולמרעה, ולניצול עצי יער כחומר גלם לבניין והסקה.

24
קצב בירוא יערות האמזונס הוא הגבוה ביותר מזה שנים
כיום מתבצעים בעולם מאמצים נרחבים למציאת פתרונות לבעיית בירוא היערות
יער
מהו אפקט החממה, וכיצד הוא מושפע מבירוא יערות? בירוא יערות הוא התהליך ההפוך ל
בירוא יערות ואפקט החממה
מאחר וסביבת החיים שאיליהם היו כל כך מורגלים וחשו נוחות, נפגעה, בעל כורחם עליהים לנדוד מחוץ ליערות, לערים, ולהתמודד עם סביבת החיים המודרנית המפותחת שלכאורה נראית עוינת ומוזרה בשבילם
לדעתנו ניתן יהיה למצוא תחליף לחומרי הגלם שמסופקים מן היערות אפשר לחשוב על ססמה קליטה, לצייר סמליל, לחשוב על שם קולע לפעילות ועוד
עיקר האחריות היא על המדינות שהיערות בשטחן ושמתירות כריתת עצים לצורך שימוש חקלאי בקרקע או לתעשייה, אך גם כל אחד מאתנו יכול לקבל עליו אחריות עם זאת, עדויות לשיקום יערות מסתכמות ב-18 אחוזים בלבד מיעד השיקום של יערות עד 2020 26

אם תופעת בירוא היערות לא הייתה בעייתית מספיק עד כה, הרי שלאחרונה הצטרפה לרשימה הארוכה של גם האורחת הלא-רצויה הגדולה של השנה האחרונה: מגפת הקורונה.

15
קצב בירוא יערות האמזונס הוא הגבוה ביותר מזה שנים
גורם בעייתי נוסף הוא הממשלות - ממשלות רבות מציעות סובסידיות לחקלאות, ומספקות בכך בפועל תמריצים דווקא לכריתת יערות
יער
כאשר כמות העצים יורדת כך זיהום האוויר גדל
קצב בירוא יערות האמזונס הוא הגבוה ביותר מזה שנים
בירוא יערות בימי התנ"ך בימי ה נחשבו יערות ב כ "מבוזבזת", שלא ניתן לגור עליה, לגדל בה או לרעות עליה