ספרו החלוצי של בלוך על מכניקה קוונטית כונה בידי פיזיקאים צרפתים "התורה" אברהם, בלוך וברואה תרמו כל אחד בדרכו להתפתחויות חשובות בפיזיקה, וכל אחד מהם תרם להתפתחות מחלקת הפיזיקה ב-ENS וליוקרה שהיא זוכה לה עד היום
למד , ולאחר מכן ב עוד אמר: "הנשיאה חיות יצאה באופן מאוד חד נגד ההדלפות, היא אמרה שיש כאן תופעה מדאיגה שזה פוגע באמון התביעה ואמון הציבור כלפי מערכת אכיפת החוק"

בנוסף, אחד מבני הדודים של ססיל דהוויט-מורט, ז'אן-קלוד פקר, היה סטודנט ב-ENS וגם אסטרופיזיקאי מחונן.

29
Blokh, Avraham Yitsḥaḳ ben Y. L. (Avraham Yitsḥaḳ ben Yosef Leyb),
ביוני 2021, הותקף בידי פורעים בשעה שסיקר מהומות ב ונחבל קשות בגבו
אברהם יצחק בלוך
למד בילדותו בחינוך החרדי ובישיבות קטנות
אברהם בלוך ('סרוגים'): הנשיאה חיות יצאה באופן מאוד חד נגד ההדלפות
This method is known as the Telzer Derekh, a unique analytical approach to study
הוא הכין כמה ניסויים עם אור מקוטב מעגלית בתחום הנראה ובעל-סגול, וגם התעניין בתרמודינמיקה ספרי הלימוד המקיפים של ברואה על נושאים כמו חשמל, אופטיקה ותרמודינמיקה נודעו פשוט כ"ברואטים"
בזמנו, מעטים ידעו על הקשר בין גלים אלקטרומגנטיים ואור Rochel married Rabbi who joined the in Cleveland, Ohio, and later served as the Rosh yeshiva

At the funeral Zalman announced that the position should be filled by his younger brother.

אברהם יצחק בלוך
התלמידים המשיכו ללמוד במחתרת בחמש ערים שונות בליטא, והרב בלוך המשיך לדאוג להם ככל יכולת אף בתנאים הקשים האלו
אברהם בלוך ('סרוגים'): הנשיאה חיות יצאה באופן מאוד חד נגד ההדלפות
לאחר כניסת הרוסים לליטא הם סגרו את כל הישיבות ובינהן גם את ישיבת טלז
אברהם בלוך ('סרוגים'): הנשיאה חיות יצאה באופן מאוד חד נגד ההדלפות
Bloch was also a member of the of the and participated at the third of the Agudath Israel at , in 1937
ההסכמה בין שתי המדידות סייעה לאשש את התורה האלקטרומגנטית הוא זכה בפרס שניתן מדי שנה ב-ENS לזכרם של אברהם, בלוך וברואה, וידוע כ"פרס שלושת הפיזיקאים"
The students remained in Telz, where they rented accommodation from local townsfolk כמו כן נבחר כחבר של וחבר תנועת "יבנה"

מסמכים אלה לא הועברו לידי סנגוריו של נתניהו עד למועד פתיחת המשפט, ובנאום לפני הדיון הראשון במשפטו הזכיר נתניהו את הסתרת המסמכים המדוברים.

אברהם בלוך ('סרוגים'): הנשיאה חיות יצאה באופן מאוד חד נגד ההדלפות
אברהם בלוך 'סרוגים' סיפר כי "השופטים דורשים להורות ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה על ההקלטות ששודרו בתוכנית 'המקור'"
רבי אברהם יצחק בלוך
הרב בלוך נרצח עם בנו אליעזר בן ה-16 ביום ,
אברהם יצחק בלוך
בשנת 1892 קיבל אברהם תוצאה מדויקת, עד כדי 1% ביחס לתוצאה שנמצאה קודם לכן על ידי ג'יי