לפיכך, סברה התובעת כי יש מקום להגשת תביעה אישית אלא שזו, לפי הטענה, הודיעה שהיא תעביר את פנייתה למנהלת מחלקת שירות לקוחות
זכאי משהב"ט יפנה את הזמנתו ישירות לחברה משרד הביטחון פירסם ביולי 1998 מכרז למתן השירות

עוד טענו הנתבעים כי הזמנת התובעת כפופה לתנאים הכלליים של אשת טורס, לפיהם שמורה לאשת טורס הזכות לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.

שיקום
כמו כן, בתנאים הכלליים נקבע כי "שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי
שיקום
חברת השטיח המעופף לא מחויבת לספק הקצאה בכל יום במהלך החודש ולעיתים ההקצאה מבתי המלון נפרסת על גבי ימים ספורים מתוך ימי החודש
אשת טורס זכתה במכרז שירותי הנופש של מערכת הביטחון
לפי הטענה, לאחר ביצוע ההזמנה קיבלה התובעת סיכום הזמנה, בו נכתב כי אישור ההזמנה כפוף לתנאי השימוש באתר
חברת "השטיח המעופף" זכתה בחלק הקטן יותר במכרז 40% האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע
לפי הטענה, אין נגדו עילת תביעה אישית, ולכן לא היה מקום להגיש נגדו תביעה, במובחן מהתביעה נגד החברה לטענתו, הטעות היא של מחלקת האינטרנט, שסיווגה את הטיסה כטיסה במחלקת עסקים

לטענת התובעת, משפניותיה לא נענו נאלצה לבטל את ההזמנה.

28
32353
אשת טורס: לחייב את לפרסם מכרז לשירותי נופש לאנשי קבע ולעובדיו
במסגרת המכרז, תספק אשת טורס שירות לנופש למשרתי צבא הקבע בצה"ל ועובדי מערכת הביטחון למשך חמש השנים הבאות ובהיקף של כ-600 מיליון שקל
32353
יצוין כבר עתה כי בדיון בפניי חזר בו נתבע 2 מטענה זו, וציין כי נפלה טעות בסיווג העסקה באינטרנט