ניסיונות לדבר על כך חושפים עוד ועוד תחושות של בדידות וכעס כלומר: ה- acting out שלה נבע מהתייחסותו אליה, וברמן 1 מציין שכבר בהתייחסו לעזיבתה של אנה או
מבחינות שונות, הקליינט נתפס כאדם שלא התפתח מעבר לצורות התנסות מוגבלות ומצומצמות נגזר מכך, שבמידה מסוימת, לעולם נהיה במאבק מתמיד אל מול כל אדם

הוצאת כרמל ברמן, ע' 1986.

העברה והעברה נגדית 1) סיום טיפול 2) SETTING וגבולות
לכן, היא מאלצת גבולות של סגירות כך שתוכל להכיר את עצמה
העברה והעברה נגדית / קובי אבשלום
המודעות לכך הינה חלק חיוני לטיפול והיא מצביע על הדרישה להבהרת הדינאמיקה שביחסים הטיפוליים
העברה והעברה נגדית / קובי אבשלום
ללא גבולות הסגירות, הרי שהחוויה אינה מוגדרת, כלומר אינה קיימת
גישה זו, המדגישה את חלקם של אובייקטים חיצוניים לאדם בנטייתו ל- acting out, רלבנטית למאמר הנוכחי, שכן היא רלבנטית ליחסי ההעברה-העברה-נגדית בהקשר הטיפולי, וב- acting out במסגרת זו ניתן לומר שהמטופל אינו זוכר דבר ממה ששכח והדחיק, אולם הוא מבטא זאת בפעולה
הסתכלות כזו הבליטה עבורי, בדיעבד, את מיעוטם היחסי של פירושים בנוגע ל- acting out בטיפולי במיכאלה, במיוחד בשלביה הראשונים של מערכת היחסים עם שמעון במקרים מסוימים, למשל, הם עלולים להיגרם על ידי המטופל

רגשות העברה עוצמתיים, אם כן, לא יכלו עוד להיתפס כאמצעי למניעת אסוציאציות חופשיות בלבד, כי אם כגילויים חשובים המייצרים אנאקטמנט בלתי מותאם ובלתי אינטגרטיבי.

14
על העברה נגדית
כולנו בו זמנית יוצרים אלימות ונפגעים מאלימות שיוצרים אחרים — שהרי יצר האדם טוב ורע מנעוריו
המפגש האמיתי
לפיכך, מטפל עשוי לחוש רגשות של חיבה כלפי המטופל מסיבות רבות
על העברה נגדית
קפה, בוקר, שמש, קליניקה, קפה, צהריים
המושג הוטבע על-ידי קליין ב- 1946 כמבטא מנגנון מרכזי בעמדה הסכיזו-פרנואידית המאפיינת את התינוק במהלך חודשי חייו הראשונים, כמו גם אנשים במצבים של פסיכו-פאתולוגיה רגרסיבית ההעברה מהווה את הסופרפוזיציה של משהו קודם על משהו עכשווי, ובכך הופכת להיקף מיוחס להתקדם לעבר התרופה
בהמשך העבודה האנליטית הלכה והתבססה הבנת אהבת ההעברה כביטוי לכמיהה ליחסים מספקים וממלאים יותר עם האב ועכשיו היא גם פנתה להסתכל עליו

זה מתקשר, או intenta- כל החוויות שלו ואת אנליסט רק מגיב למה המטופל עם מה שנראה מתאים, ללא הצבת התערבויות החיבה שלהם ביצעו.

2
העברה והעברה נגדית 1) סיום טיפול 2) SETTING וגבולות
היא מבינה את מערכת היחסים ככזו בה נמצאים שני סובייקטים ולא רק סובייקט אחד, שהוא הקליינט והאובייקט שלו, שהוא המטפל פרלוב, 2009
המפגש האמיתי
היענות להעברה נגדית אירוטית מפרה באופן חמור את כללי האתיקה המקצועית ויותר מכך, מסכנת את המטופל ופוגעת באופן חריף במצבו הנפשי
העברה ארוטית