צַהֲרוֹן מָצוּי משפחת האירוסיים השם הקודם: אֲחִיאִירוּס מָצוּי אירוס הנפוץ בגינון שמו של האירוס ניתן לו על שמה של ה היוונית , שהייתה אלת ה ושליחת ה
Стараниями селекционеров ирисы приобрели невероятные краски и оттенки, многочисленные сорта приобрели названия знакомых имен: ирис Максим Галкин, ирис София Ротару… Oncocyclus оноциклы Род Iris, Семейство Iridaceae Дары природы в первозданном виде — самые притягательные для человечества הן צרות בבסיסן, מתרחבות, ומסתיימות בקצה חד

Gynandriris sisyrinchium — Морея голубоглазковая, Гинандририс голубоглазковый — צהרון מצוי Семейство ирисовые Iridaceae , род Moraea — травянистых клубнелуковичных растений.

11
צָהֳרַיִם
למשל, סמלו של בית המלוכה ב החל מן , סמלן של יחידות צבאיות רבות בכל העולם וסמל
צהרון מצוי
צהרון (אירוס) מצוי
הדור השני, ייחודי לסוג אירוס, מורכב משלושה עמודי עלי כותרתיים, שטוחים וצבעוניים
במקומות הנמוכים, כגון גבעות גורל, פורח אירוס שחום בתחילת מארס ובמקומות הרמים יותר בסוף החודש Ирисы распространены во всем мире
מראה גבעות הקִרטון הנמוכות שבצד הכביש העוקף מצפון את באר שבע, על עשבייתן המצהיבה, אינו מושך את העין פורח בחודש מאי, מוקדם יותר מעונת הפריחה הרגילה בחרמון

Принимал участие совместно с американскими миссионерами в открытии школы в Константинополе.

8
Дикари израильской природы — «I» («i»)
לפרח שלוש כניסות, כל אחת מתפקדת בנפרד מהשתיים האחרות
צָהֳרַיִם
ואם יש כמה לידם — זה יוצא מקסים לטעמי: חגיגה בסגול וירוק: גם בכרמל, באיזורים שנשרפו פגשתי צהרונים — הצהרון הוא עוד פרח ששינה שמות כמה פעמים במשך השנים
גבעות גורל
הסבורים כך כוללים את הדגמים הרבים שיש ביניהם משותף חזותי של שני עלים גלולים לצדדים ועלה מרכזי ניצב