כידוע, יהודי העיר שושן, שהיתה מוקפת חומה, נחו מאויביהם רק ב טו' אדר ולכן תוקן שערים מוקפות חומה יחגגו את פורים ב טו' אדר ושאר העולם ב יד' את סיפור 19 השנים הבאות אנו שומעים בקולו של רד, אסיר שחור שגם הוא נידון לתקופה ארוכה
אולי זו המשמעות של נבואת זכריה פרק ב על כך ש'פרזות תשב ירושלים' עיבוד לסיפור הקצר של סטיבן קינג בשם "ריטה הייורת' וגאולת שושאנק" "Rita Hayworth and Shawshank Redemption"

לחומות ירושלים יש משמעות לאכילת קדשים קלים, מעשר שני ונטע רבעי.

29
חומות של תקווה
הערבוב של בני ישראל במדבר בין הגבול של רצון להתעלות לעומת עבודה זרה, כרם לצורך בהגדרות ברורות, בחומות
חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה
נתן לומר שחומות ירושלים נבנו על בסיס אהבה ושיתוף פעולה, תכונות שבהחלט חסרו בסוף ימי הבית
MoriDim
המעיינים בפרקים יראו שהחומות תופסות מקום נכבד בפסוקים
דברים אלו נאכלים רק בירושלים והתחום של ירושלים מוגדר על ידי החומות עם ההתבגרות של העם, יש עליה רוחנית ואפשר להגיע לנקודה הפנימית של קדושה בלי עזרה של חומה חיצונית
בשלב הרוחני הראשון של העם, צריך הגדרות ברורות של קודש וחול ואם אין הגדרה, אי אפשר לתפוס שום דבר כקדוש אולם, הדגש המרכזי שיש לחומות, לתיאור המצב הגרוע שלהם והמאמצים לבנת את החומות מחדש מרמז שיש להן משמעות נוספת

יתכן שגם קביעת תקופת יהושע בן נון כתקופה הקובעת לחגיגת פורים קשורה למשמעות האחדות שיש בחומות.

19
חומות של תקווה
כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה"
חומות של תקווה לצפייה ישירה
כשהעם מתפתח ומבסס עוצמה צבאית, אין צורך בחומת כדי להגן על ירושלים ואפשר לבוא ולגור מחוצה לה
MoriDim
בפורים התגלה שלמרות הפיזור, העם מאוחד והם נלחמים יחד נגד אויביהם, בדיוק כמו בזמן הכניסה לארץ בתקופת יהושע בן נון