הוא כתב את ספריו בנושא עם ישראל וארץ ישראל בשנים האחרונות והם למעשה אידאולוגיה פוליטית במסווה אקדמי עד מלחמת ששת הימים הוחזקה כל העיר העתיקה בידי הירדנים
כדי להשיג את הזווית הטובה ביותר בשטח כה צר, היה עלי להשתרע על האדמה ולצלם כלפי מעלה, כדי שהעדשה תקלוט במידת האפשר את הצנחנים המנצחים ואת אבני הכותל

וואלה חויבה בפיצוי נוסף בסך 20 אלף שקל, משום שהשתמשה בתמונה בקריקטורה שפורסמה בפורטל.

20
מקורות על תמונת הצנחנים בכותל
הנה ירושלים עליה קראנו ואותה זכינו לראות רק בתמונות עומדת כאן לפנינו
רבותיי ההיסטוריה בצבע
אלא אם כן זה משהו שמקבל פרשנות מאוחרת, וכאן נכנס המקום של האמן והטיימינג - שנותנים לאירוע להיות יותר מנקודתי
תמונת ניצחון?
לגבי שאלת הזיוף, אם זכרוני אינו מטעה אותי, היו מקרים בהסטוריה, שבהם יום אחרי הכיבוש, הצלם העמיד חיילי מפקדה, בפוזות דומות ללחימה ושרף בית ברקע בשביל האפקט
אם הוא היה כותב את הספרים האלה כמחקר אקדמי למשל, עבודת דוקטורט הם היו נפסלים אלא שהתמונה יוחסה שם בטעות לאילן ברונר
אם אני מבין נכון את טענתו, הנושא המרכזי שלה אינו האמינות שלה וערכה האמנותי, אלא השפעתה יחד עם תמונות אחרות ממלחמת ששת הימים על הזהות היהודית של הציבור בישראל בשנים שלאחר המלחמה ועל התפתחות הקשר והזיקה של ציבור זה לשטחים המוחזקים, משוחררים, כבושים מחק את המיותר מתי בדיוק ואיפה פורסם לראשונה כי יש לזה חשיבות מבחינת ההיסטוריון שזה לא עוזר לו לדעת שהמדובר בתמונה משנת כך וכך אלא הוא רוצה לדעת את המיקום המדוייק של הפרסום הראשוני

אם טעיתי בספירה - מתנצל מראש.

10
מקורות על תמונת הצנחנים בכותל
בעיניי, התמונה האיקונית של המלחמה הזו נמצאת בשיר של אריאל הורוביץ '20 אלף איש' על הקהל הרב אחרי הארון של שון כרמלי
רבותיי ההיסטוריה בצבע
משונה שדווקא בתמונה שנמצאת בלב הקונצנזוס נבחר ציטוט מתלהם מאדם שנמצא בשוליים הקיצוניים
תצלום הצנחנים בכותל המערבי
בנוסף, מן התמונה המוגמרת, הצלם מחק שניים מתוך שלושת שעוני היד, שהיו לחייל המפקדה, שבזמן הקרב האמתי התעסק בכלל בביזה