בסוף 2020 הוטלו 2 סגרים ארציים נוספים וביניהם הקלות בהמשך הצטרפו , , ו
לשם כך הובאו על ידי משרד הביטחון, משלוחים מסין של הנגיף בתחילת הסגר, מקדם ההדבקה ירד מ-כ-1

ב-22 בפברואר פורסם כי שביקרו בישראל בין 8 ל-15 בפברואר, אובחנו כנשאים לאחר ששבו לארצם.

4
עמוד הבית
אולם נתונים אחרים כגון התפלגות גילאים של החולים או מידע על הצוותים הרפואיים, מתפרסמים בתדירות יותר נמוכה
עמוד הבית
לפי גמזו, ישראל סבלה מ"תחלואה מהגבוהות ביותר בעולם, אולי אפילו הגבוהה ביותר של חולים פר נפש"
מגן ישראל
תמך שסיוע כלכלי יאפשר לאנשים לממש את הנחיות משרד הבריאות
אלו תהליכים הדרגתיים, אשר חלקם דורש זמן וסבלנות בעקבות ביקור הקבוצה ב הטיל סגר על העיר
תלונה בעניין הוגשה למשרד מבקר המדינה פעילות זו הוטלה עליו בהתאם להחלטות הממשלה

באותו השלב, המתשאלות היו בעיקר שגויסו.

עמוד הבית
זו הסיבה שבחלק מהגרפים המספר הכולל של החולים אינו זהה למספר החולים בפועל
מגן ישראל
האלבום "מנגינות לשעת חרום" שיזמו המוזיקאיות , , ומורכב כולו משירים שנכתבו במהלך הסגר הראשון בתקופת הקורונה
קורונה 2020
מקדם ההדבקה ב-22 באפריל היה קטן מ-1