את אישור המוסך יש להציג פעם אחת בשנה כאשר ברשיון הרכב רשום שלטסט יש להציג אישור מוסך לאחר קבלת רשיון רכב אספנות על בעל הרכב לפנות למתקין לוחיות להחלפת לוחית הרכב כך שתכלול את המילים רכב אספנות
רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07:00 עד 09:00 בימים א' עד ה' שהם ימי חול לאחר שיתוקנו כל הליקויים הרכב חייב להיבדק במכון רישוי

אין תוקף לייפוי כוח שנערך בפני עו"ד זר בכל מקרה יהיה צורך להציג את ייפוי כוח המקורי.

29
רשיון רכב
התנועה מותרת בשעות הבוקר בימי חג, מועד, שבת וחול המועד
רשיון רכב
הורדה מהכביש רכבים שבקורת דרכים יזומה ע"י המשטרה או ניידת הבטיחות שנמצאו בהם ליקויים בטיחותיים ואינם תקנים הם חייבים לדווח למשרד הרישוי ולתת לנהג טופס שנקבע כי הרכב מורד מהכביש ורשיונו מבוטל
רשיון רכב
רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו
ייפוי כוח ייפוי כוח שנערך מחץ לתחומה של מדינת ישראל חייב להיות מאומת ע"י נציג דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל רכב אספנות הוא רכב שצויין ברשיון הרכב שהוא רכב אספנות
בעל רכב אספנות יציג בעת בדיקת כשירות לתנועה במכון הרישוי - תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות אגף הרכב , כי הרכב נבדק ונמצא תקין תוך 3 חודשים לפני מועד הבדיקה הפטור חל גם ללא הפקדת הרשיון וגם כשהרכב היה מבוטל לפי תקנות

אחת לשנה על בעל הרכב לשלם את האגרה לחידוש רשיון הרכב ולבצע בדיקת טסט כשירות לרכב.

22
רשיון רכב
אם בעל רכב אספנות אינו מבצע טסט פעמיים בשנה - עליו להציג למכון הרישוי אישור קודם של המוסך, אשר הוצא לא יותר מאשר שנה ממועד הטסט הנוכחי
רשיון רכב
רכב אספנות שאינו בתוקף שנה ומעלה מבוטל - בהתאם לתקנות
רשיון רכב
לרישום ברשיון לרכב העונה על התנאים כאמור, על בעל הרכב לפנות למשרד הרישוי עם תעודת זהות ורשיון הרכב יש להמציא רשיון רכב רק אם הרשיון בתוקף
ביטול רשיון רכב רכב שיצא מכלל שימוש מחמת התיישן שפורק וכו' חייב בעל הרכב הרשום לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריו עם תעודת זהות בעל הרכב ורשיון הרכב ולהחזיר את רשיון הרכב
מלאו לו 30 שנים משנת ייצורו הערה: לא ניתן לבטל רשיון רכב לרכב מעוקל או משועבד

לא ניתן לחדש תנועתו של רכב שבוטל.

רשיון רכב
לרכב גנוב או באובדן גמור - ניתן למסור פרטי חשבון הבנק לחברת הביטוח, החלק היחסי יוחזר לחשבון הבנק
רשיון רכב
רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים חייב בדיקה גם במעבדה מוסמכת
רשיון רכב
רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף