ע"פ המסורת, בכ"א בניסן - - התרחשה למי שזקוקים לכך לצורך רפואי גם בחג הפסח על פי הוראת רופא, הכללנו ברשימה תוספים שעלה בידינו לבדוק את תכולתם
תרופה שאינה נכללת ברשימה - יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים לה תחליף מתוך רשימת התרופות הכשרות ביעור חמץ ושריפת חמץ: בדרך כלל ביעור חמץ הינו באש, השנה ערב פסח חל בשבת, לכן מבטלים את החמץ במים ולא מקיימים שרפת חמץ באש, מפני קדושת שבת ואיסור הבערת אש

ומזה מובן שגם אם לא עבר בדקדוק הברכה עדיין חלה על הביטול והשריפה.

בדיקת חמץ: נוסח בדיקת חמץ ועוד כמה הלכות
בעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהא הפקר כעפר הארץ"
בדיקת חמץ: נוסח בדיקת חמץ ועוד כמה הלכות
ירושלים: 11:27 תל אביב: 11:29 חיפה: 11:28 באר שבע: 11:29
בדיקת חמץ
בערב י''ד בניסן, מצווה לבדוק את החמץ בכל מקום שבו ייתכן שהכניסו חמץ במהלך השנה, כאשר צריך לבצע את הבדיקה באמצעות נר או בפנס, אבל לא באמצעות אבוקה שלהבת שמורכבת משתי פתילות
מכרו כעת את החמץ אונליין באמצעות האתר ירושלים: 11:27 תל אביב: 11:29 חיפה: 11:28 באר שבע: 11:29
סוף זמן ביעור חמץ ללא מלאכת שבת שבת י"ד ניסן התשפ"א 27 ירושלים: 19:36 תל אביב: 19:38 חיפה: 19:38 באר שבע: 19:37

לכן צוינו בחוברת רק התרופות שנלקחות בבליעה: טבליות, כמוסות, תרחיפים ותכשירים מיוחדים לחלל הפה.

13
זמני חג הפסח (2021)
לכן אין לסמוך על הרשימות מהשנים הקודמות
בדיקת חמץ בבית גדול
לכן את שאר החמץ שמתכוונים לאכול, יש לשים במקום מיוחד בבית שלא יתפזר לשאר חלקי הבית, ואז יצטרכו לבדוק שוב שו''ע תלד, א
פסח
בהצלחה בס"ד עם כל הכבוד, ממש לא מסכים עיינו בסוגיא ומשנה ברורה וראו שהוציאו אשה כמו קטן ולא יעלה על הדעת לדון על טומטום ואנדרוגינוס ב"גדרי הלכה" כי כל הסיבה שלכתחילה לא לוקחים אותם לא בגלל דין אשה אלא בגלל מידת חריצותם וזה משתנה מדור לדור
תוספי מזון וויטמינים במקרים רבים שבהם הוויטמינים משמשים רק תוסף מזון יום־יומי, ולא ניתנו בהוראת רופא, ניתן לדלג על ימי חג הפסח ללא כל חשש בריאותי אסור לדבר בין הברכה על בדיקת החמץ לבין תחילת הבדיקה, ובמידה ואדם דיבר הוא צריך לברך שוב על ביעור חמץ
חשוב מאוד: יש מצווה לאכול מצה שמורה עבודת יד בליל הסדר, שנאפתה לשם המצווה בהוראת הרבנים הראשיים לישראל, אם מדובר בתרופה שאין לה תחליף כשר לפסח, יש לתת אותה למטופל אם הרופא מורה על כך בעקבות צורך רפואי ברור, ובמיוחד אם מדובר בחולים המקבלים תרופה מסוימת בקביעות למחלה כרונית, מחשש לפיקוח נפש

למעשה נוהגים כדעת הרמ''א, ומחביאים פתיתי חמץ לפני הבדיקה בבית.

1
זמני חג הפסח (2021)
לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ
בדיקת חמץ בהעברה בעלמא
האם ניתן לקבל תרחיף אחר כשר לפסח המצוין ברשימה? בכל שנה לקראת הפסח מפרסמת מחלקת הדת והכשרות של כללית את רשימת התרופות שאין בהן חשש חמץ
תרופות כשרות לפסח 2021
בכלל כיצד נהוג בתפוצות ישראל לעשות בדיקת חמץ? אני פשוט עובר לאורך הקירות באמצע הרצפה לא צריך