מתוכם: כ-140 משפחות ותיקות וצעירות, כ-200 ילדים, וכ-85 חיילים וצעירים מבני המקום
בנוסף לכך, בעין-הנצי"ב מספר משפחות נקלטות, וכן משפחות במעמד של תושבות כמו-כן, נמצאות בקבוצה לפרקי זמן קצובים קבוצות נוספות כגון: הכשרות בני-עקיבא, עולים חדשים, אולפן גיור, בנות שרות לאומי, הורי חברים, ועוד

.

7
עין הנציב
עין הנציב
עין הנציב

.

9
עין הנציב
עין הנציב
עין הנציב

.

22
עין הנציב
עין הנציב
עין הנציב